Interessant lesning etter styremøte i Sykehuset Innlandet fredag 27 september: Det har hele veien vært henvist til Kongsvinger- effekten med redusert pasientgrunnlag og dermed at de økonomiske rammene ble redusert!

Akkurat nå må vel Sykehuset Innlandet være glad for at de pasientene er overført til A-hus? Pasienter fra Norddalen har blitt sendt til Tynset pga plassmangel på Lillehammer/Gjøvik, så hvor skulle Kongsvingerpasienene gjort av seg? Vi kan lese at slik kan det bli framover også.

Nå har denne samhandlingsreformen vært en stund, men enda blir utskrivningsklare pasienter liggende på sykehuset fordi kommunene ikke klarer å ta dem tilbake. Dette skal nå løses fram mot nyttår med å samarbeide bedre med kommunene. Spennende tider for nye ordførere som stadig har en strammere kommuneøkonomi og spennende tider for oss som liker å følge med og jobber i systemet.

Når det kommer for mange pasienter inn på sykehuset så kan dette løses på 3 måter: Internt på avdelingen, mellom avdelingene eller fortsatt andre sykehus.

Trygghet? Det blir en hyggelig høst de har i møte de ansatte på sykehusene i Sykehuset Innlandet. Snart er influensasesongen i full innpass, og vaksinen er forsinket til i november. Noroviruset pleier også å komme ved juletider. Enda flere inn på sykehus? Og MÅLET er nedtak av senger og bemanning på medisinske avdelinger.

Kan noen se at dette henger på greip og forklare logikken? Og bemanningen skal tas vare på. På hvilken måte?

Jeg skjønner de fra Norddalen som vil over til sykehusene på Vestlandet, for stort verre kan det ikke bli. Kanskje til og med det blir mer forutsigbart å komme til sykehus når du ikke blir sendt hit og dit som en pakke?

Ut i fra avisen ser det ut til at Alice Beate Andersgaard begynner å tvile om det økonomiske aspektet vil gå i 0 ved årets slutt. Men Anne Enger sier at dette må vi klare fordi det er ingen plan B.

Hvem får rett og hvem må snart ta hatten sin og gå?
PS denne gangen sto det ingenting om Granheim Lungesykehus.

Kari Wiegaard, klinisk spesialist i lungesykepleie Granheim Lungesykehus