Utover noen skarve kroner i inntekter fra eiendomsskatt: Hvordan skal fritidsbebyggelse i Birkebeinerlia styrke kommuneøkonomien? Skal ikke disse fritidsboligene fylles med tilreisende som bor og skatter til andre kommuner?

Da vi leste debattinnlegg til grunneier Willy Fauchald i GD torsdag, fant vi fram igjen et oppslag i samme avis fra 18. mars. For øvrig er det nå kjent at den politiske behandlingen av saken er utsatt. Kan vi gjette besluttende organer har merket seg den store lokale motstanden og at det er bedre å vente til høsten? Denne saken er for alvorlig til at den kan gå under radaren i Lillehammer.

De politiske partiene er allerede i gang med sitt programarbeid for kommunevalget neste høst (11.9.2023), og Gropmarkas Venner skal løfte fram arealbruken i kommunen vår; dyrket mark, ut- og innmark, i valgkampen.
Dette handler om et langsiktig perspektiv (flere tiår), og ikke «bit for bit» og tap av enda mer natur.
Et stort folkelig engasjement framover skal hegne om Bymarka vår.

Ivar Ringen, Gropmarkas Venner, Lillehammer