En mann døde i en helseinstitusjon i Lillehammer. I mitt innlegg 24.mai gjenga jeg følgende fra Helseutvalgsleder Geir Bjørke om statsforvalterens uttalelse om fryktkultur på institusjonen: «Jeg har fulgt opp denne saken og fått bekrefta at det ikke er interne forhold, eller arbeidsforhold som utløser denne frykten».

Jeg tolker et slikt utsagn som å legge ansvaret for de kritikkverdige forholdene på pårørende. I sitt svar til meg sier Bjørke at dette er feil og at jeg burde vite at han ikke mener det.

Aamodt må forholde seg til fakta

Hvem har ansvaret?

Spørsmålet blir da: Hvilke faktorer mener Bjørke utløser fryktkulturen som statsforvalteren refererer til? Om det ikke er verken interne forhold eller arbeidsforhold, hva er det da?

Etter mitt syn er manglende forsvarlig helsehjelp og kulturen på institusjonen et ledelsesansvar. Om man ikke tar det inn over seg vil ikke problemet kunne løses.

Øyvin Aamodt, Lillehammer, ordførerkandidat for Rødt