Hvem styrer Gausdal  kommune?

Sverre Gran mener de folkevalgte i Gausdal må ta tilbake makt fra administrasjonen.

Sverre Gran mener de folkevalgte i Gausdal må ta tilbake makt fra administrasjonen. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg


Det er kommunestyret som er kommunens øverste politiske organ. Ved siste budsjettforhandlinger ble det fattet vedtak om at rådmannen (nå kommunedirektør) skulle se på innsparinger ved å redusere stillinger innen administrasjonen.

På siste møte i kommunestyret før ferien, holdt kommunedirektøren en lang utredning om saken, men uten å komme med et eneste konkret forslag for å reduserte antallet stillinger, eller redusere lønnskostnader. Den lange utredningen er preget av beskrivelser av prosesser, strategier og andre fine ord. Det er en liten setning om at "reduksjon i årsverk vil komme som følge av at tjenester og oppgaver enten tas bort eller utføres sjeldnere". Ikke et eneste tall eller forslag til nedjustering/innsparing.

Det virker som kommunestyrerepresentantene tok kommunedirektørens utredning til etterretning, men hva fikk de da ut av vedtaket med krav om innsparing? Ingenting, så vidt jeg kan skjønne.

Den 31.08.19, kunne en lese i GD at Nord-Fron av økonomiske årsaker må kutte stillinger, først og fremst i administrasjonen. Dette arbeidet er administrasjonssjef Arne Sandbu klar på må fortsette, og i 2020 skal det spares inn 17.mill.kr.

Jeg vil anta at Nord- Fron og Gausdal er forholdsvis like med hensyn til folketall, lovpålagte tjenester innen helse- og omsorg og andre kommunale oppgaver. Kommunene har samme utfordring; innsparing på flere titalls millioner. Nord-Fron gjør noe med det, men hva med Gausdal?

Mitt inntrykk er at kommunedirektøren ikke utfører kommunestyrets vedtak. Hvordan vil kommunestyret eventuelt reagerer på dette?

Kommunedirektøren vil stenge ned 6 sykehjemsplasser for sterkt demente. Jeg kan ikke se at kommunestyret har vedtatt dette.

Hvem styrer Gausdal kommune? Er det de folkevalgte politikerne, eller er det administrasjonen, -les kommunedirektøren? Mitt inntrykk er at det er kommunedirektøren.

Det skal bli interessant å se hvordan det nye politiske flertallet i kommunestyret, bestående av Sp, Frp og MDG, vil vise politisk vilje og mot til å ta tilbake til kommunestyret den makta den rettmessig er pålagt.

I Gausdal fikk kommunedirektøren for noen år siden fast ansettelse, etter at det i flere år var en åremålsstilling. Min innstilling er at slike stillinger helt klart burde være åremålsstillinger. Kanskje det kan endres?

Sverre Gran, Gausdal

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags