GD markerer Aps dramatiske stup i en meningsmåling i Lillehammer et halvt år før kommune- og fylkestingsvalget 2019 med en helsides forside av arbeiderpartiets ordførerkandidat Ingunn Trosholmen. Politisk kommentator Hallvard Grotli slår et halvt år før valget fast at til tross for Aps jordskjelv vil de nok beholde ordføreren i Lillehammer. Ja, vil de det?

Et halvt år før valget skal man selvfølgelig være forsiktig med å dra endelige slutninger i forhold til meningsmålinger selv om tendensen har vært tydelig over tid. Grotli velger å koble Aps dramatiske stup med Aps utydelighet sentralt. Forsvars- og politiorganisering blir brukt som eksempel.  Ap sliter med å distansere seg fra Høyres politikk. Grotli har rett i dette, og det kan selvfølgelig fremheves som utydelig ledelse. Det er imidlertid også mulig å forklare det med feil politikk.

Man kan ikke komme bort fra at meningsmålingen synliggjør at velgernes tillitt til Aps evne til å lede kommunen er svekket. Her er noen eksempler på dårlig eller manglende ledelse:

-          Helse- og omsorgtjenestene har over lang tid ikke levert hva innbyggerne burde forvente.

-          Eiendomsskatten rammer svært usosialt.

-          Byutviklingen har gått i gal retning. Solhøgda, Vaskeriet, Fortettinga og den manglende utviklingen av Terrassen er gode eksempler på dette.

-          Byfordyrelse: Boligbygging skjer stort sett for de velstående og har en usosial profil.

-          Nedleggelser av skoler (Buvollen og Saksheim) som har svekket grender og lokalmiljøer utenfor sentrum

-          Utbygging av E6 gjennom verneområder.

-          Nedprioritering av jernbane

-          Sykehus-sentralisering

-          En stor grad av usynlighet ved etablering av det nye sammenslåtte fylket Innlandet, hvor en av de første konsekvensene ser ut til å bli reduksjon av offentlige arbeidsplasser i Lillehammer.

Dette er bare noen eksempler på en liste som kan gjøres lengre.

Nå, et halvt år før valget er det gledelig at SV, Sp og Rødt øker oppslutningen om en annen politikk enn dagens. Det er riktig som Grotli beskriver at om Ap skal sitte igjen med ordfører trenger de støtte fra flere enn SV. Rødt har blandet erfaring med hvordan Ap samarbeider med andre. Et samarbeid etter valget vil kreve en helt annen politisk kurs enn dagens. Om dette gir Grotli frostrier, som han skriver i sin kommentar 20.mars? Hadde det ikke vært godt for Lillehammer om Ap fikk litt mer reell motstand framover enn tidligere? Vi i Rødt mener det.

Vi kan forhåpentligvis se fram til en valgkamp hvor det blir synliggjort at det finnes alternativer til den politikk som byens politiske ledelse i dag bedriver.

Blir Trosholmen Lillehammers nye ordfører etter valget? Det er vel ikke sikkert.