Gå til sidens hovedinnhold

Hvilken verdi har vernet natur?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Hvilken verdi har vernet natur?

I år blir Lågendeltaet naturreservats skjebne avklart. Nye Veier har søkt om dispensasjon for ny 4-felts motorvei fra Traaseth til Håvemoen, og Statsforvalteren vil om kort tid gi sitt svar. Det ligger i «kortene at dispensasjon vil bli gitt?

Lågendeltaet naturreservat blir en prøvestein på hvilken verdi et naturreservat har, og Lågendeltaets venner vil protestere når dispensasjon blir gitt. En dispensasjon vil undergrave respekten for vernet natur og for lovverket. I Norge er et naturreservat den strengeste form for vern.

Vi vet at verden i dag står overfor en klimakrise og en miljøkrise. Ifølge biolog Dag Hessen fra Lillehammer, som nylig utga boka «Verden på vippepunktet», er nå 75% av alle landområder i verden betydelig omdannet av menneskelig aktivitet. 83% av all våtmark er forsvunnet på de siste 300 årene og verdens regnskoger er halvert. Det er første gang en biologisk art (mennesket) har kunnet endre på naturen i den grad, og det snakkes om at vi er inne i en geologisk periode som må kalles antropocen. Filosof Sigurd Hverven skriver (utdrag) : »— når mennesker har fått makt til å endre all natur på kloden, oppstår et historisk nytt ansvar — tenkning og handling må innrettes slik, at mennesket ikke bidrar ytterligere til at den ikke-menneskelige naturen taper evne til å frembringe og opprettholde mangfold.»

Lågendeltaet naturreservat vil bli et symbol på samfunnets «grådighet»? Menneskelige behov blir alltid satt først, men menneskelige behov kan vise seg å være veldig kortsiktige og snevre når den naturen vi er helt avhengig av bygges ned.

Torbjørn Dahl, leder av Lågendeltaets venner, Lillehammer