Politiets egne stoppeklokker
viser at de i åtte av ti hasteoppdrag er framme innenfor fastsatt krav til responstid. Det holder for justisminister Monica Mæland (H). Justisministeren mener åpenbart det er greit at deler av landet har en politiberedskap som er betydelig dårligere enn hva andre har, at det er greit med store forskjeller mellom by og land, og mellom byer og storbyer.

Stortingsrepresentant Aud Hove (Sp) har fulgt opp GDs dekning av hvordan Innlandet politidistrikt endrer beredskapen for å kutte kostnader. Helt konkret har den siste runden handlet om redusert bemanning på natt i norddalen.

For justisministeren er det uproblematisk at brannvesenet må ta ledelse på skadesteder der politiet kommer sent. I svaret til Hove viser statsråden på byråkratisk vis til lovhjemmel, som om formaliteter skulle være problemet. Problemet er ikke lovgrunnlaget, men at dette skjer stadig oftere, fordi nærmeste politipatrulje har nå i nesten alle sammenhenger lengre kjøreveg enn både brannvesen og ambulanse.

Ministeren låser blikket på at det i det store og hele går bra

Vi vet at befolkningstetthet er lagt til grunn for kravet til responstid. Vi erkjenner også at det er vanskelig å finne bedre indikatorer enn responstid, når vi skal måle hvordan beredskap fungerer i en normalsituasjon. Det mest problematiske ved statsrådens svar, er at hun låser blikket på at det i det store og hele går bra.

Hvis vi aksepterer befolkningstetthet som grunnlag for responstid, har vi også sagt at det er greit at ting tar lenger tid på bygda enn i byen. Da må vi erkjenne at konsekvensene av at politiet i noen tilfeller ikke innfrir responskravet, også kan bli langt mer dramatiske.

Hvis beredskap er viktig også i distriktene, må beredskapsministeren også reflektere over hva som kan skje i de tilfeller politiet kommer for sent. Det er dette Monica Mæland må vise at hun forstår.

Systemlojale politiledere har et troverdighetsproblem

Forsvarer politiberedskapen i Gudbrandsdalen med responstidene: – Ministeren svarer ikke på spørsmålet

Vår politiberedskap ville utløst ramaskrik i sentrale områder

Mæland må ordne opp etter en lang rekke Frp-statsråder