Gå til sidens hovedinnhold

Hvis det har kommet en annen konklusjon i ettertid enn den som gruppene kom fram til, så vil ikke jeg stå inne for å ha vært med i prosessen

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fram til fredag 23. oktober trodde jeg at jeg visste hva som passet lungepasientene best, hva som er den beste rehabiliteringen av disse og hvor det var best for lungepasientene å være rent plasseringsmessig. I nesten 30 år har denne pasientgruppen vært mine hjertebarn og en stolthet i jobben.
Nå har jeg fått bekreftet at det er styret i Sykehuset Innlandet som vet bedre enn meg på alle plan. Med enstemmighet skal nå lungepasientene flyttes til 11. og 12. etg ved sykehuset på Lillehammer i løpet av våren 2021.
Alice Beate Andersgaard sier at begrunnelsen for nedlegging av Granheim og det som de kaller samlokalisering er faglig utvikling, økonomisk gevinst og arealfortetning, i nevnte rekkefølge. De bør starte med økonomisk gevinst. Nå er det kastet fram et tall på 7 millioner kroner som en kostnad for å få oss inn i de to etasjene. Økonomien har vært det store spørsmålet igjennom hele denne lange prosessen for oss som har vært med å jobbet med den. Det ble i den ene utredningspapporten sagt at det spares mellom 5-7 millioner ved å stenge Granheim. Det er merkelig at disse summene skal være så like. Hvor er disse tallene fra? Det er fortsatt ingen klare svar rundt økonomi fra sykehusledelsens side.
Det sies fra styremedlemmer at de er godt fornøyd med utredningene som foreligger. Da Alice Beate Andersgaard i første møte på Granheim i 2018 kom med beskjeden om at Granheim skulle flyttes, sa hun at det ikke hadde vært noen prosess, og at vi skulle kobles på en faglig prosess, og at dette var det vi som skulle jobbe med. I utredningene var vi godt representert av alle faggrupper, og med utallige års kompetanse på lungefaget. Jeg kan ikke med min beste vilje huske at noen av de faggruppene i utredningen sa at 11. og 12. etasje på Lillehammer var best egnet for lungerehabilitering. Hvis det har kommet en annen konklusjon i ettertid enn den som gruppene kom fram til, så vil ikke jeg stå inne for å ha vært med i prosessen.

Det er blant annet gjennomført en ROS analyse der faggruppene var veldig enige om at Sykehuset på Lillehammer var lite egnet til lungerehabilitering. Jeg vil ikke ha navnet mitt i den rapporten, hvis styret har lest noe annet enn det som var vår konklusjon. Eller har ikke styret lest rapporten i sin helhet? For Granheim Lungesykehus skulle jo flyttes i sin helhet!
Når et av styremedlemmene attpå til sier at det kommer ikke til å være mulig å ha et døgnbasert rehabiliteringstilbud for lungesyke i årene som kommer, så skjønner ikke jeg at det er så viktig å samle fagmiljøene og få til et godt tilbud på Lillehammer. Da er det vel heller ikke slik at vi blir med til det nye Mjøssykehuset når det står ferdig?
Og ikke minst til sist så er det vel ikke behov for mine 30 års erfaring som lungesykepleier i rehabilitering på Lillehammer sykehus. Da håper jeg at noen kommuner ser sitt snitt til å sikre seg kompetansen, når de tar over ansvar for lungerehablitering.
Kari Wiegaard, Gausdal, klinisk spesialist i lungesykepleie