Rødt har i valgkampen beskrevet de utfordringene Lillehammer kommune har og vår forundring over at etterkrigstidens dominerende parti, Arbeiderpartiet, har vært mer opptatt av makt enn av å styre.

Vår agenda i valgkampen har vært at dårlig politikk, mangelfull styring og avtaler på bakrommet er ille uansett hvem som sitter i posisjon. Det har i valgkampen falt dem tungt for brystet at Rødt har tatt et slikt standpunkt. Vi kan love våre medlemmer og velgere at vi også i framtiden vil kalle en spade en spade, uansett hvem som holder spaden.

Valgresultatet i Lillehammer har synliggjort at velgerne ønsker endring. Endring har de fått.

Vi har fått et nytt flertall som viser noen nye takter og at noe nytt kan være på gang. Et svekket Arbeiderparti har i tillegg til SV og Venstre vært nødt til å knytte til seg KrF og MdG for å kunne beholde ordførerposisjonen. Et femparti-regime med svært forskjellige utgangspunkt vil være utfordrende og spennende. Interne motsetninger må håndteres for at handlekraft skal oppnås.

Det nye flertallet har i samarbeidsavtalen åpenbart hatt en positiv innflytelse på hvordan Lillehammer kommune skal utvikle seg i neste valgperiode. Utvalgsledere fra alle flertallspartiene, ønske om økonomisk grep, handlingsregel over gjeld og dermed investeringer, samt oppstart av et Miljø- og klimautvalg, er gode signaler. Hvis dette følges opp av større åpenhet og færre avgjørelser på kammerset så er det grunn til å ha forventninger.

Rødt, med sin utvidede partigruppe, vil i denne perioden fortsette med å utfordre og være kritiske. Først og fremst vil vi imidlertid være konstruktive i vår higen etter å gjøre Lillehammer til en bedre kommune å leve i. Det skylder vi våre medlemmer og velgere.

Øyvin Aamod, Rødt Lillehammer