Gå til sidens hovedinnhold

Hvis Mjøssykehuset flyttes, taler argumentene for nordover

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Vi skal vel fortsatt tenke på alle pasientene i Innlandet sitt beste, ikke bare Hamarregionens innbyggere! Det er tid for en liten oppsummering. I en region som geografisk er større enn Danmark;

 • Må vi bygge helsetjenestene nedenfra og opp, fra lokalmedisinske sentre, og satsing på pre-hospitale tjenester, til gode akuttsykehus – jfr. innlegget fra Bernt Tordhol en tid tilbake!
 • Å bygge ett nytt storsykehus, er ikke forenlig med dette målet, fordi det rett og slett ikke er økonomi til å gjøre «begge deler», da ett nytt storsykehus krever en fortsatt nedbygging av antall sykehussenger, og ikke gir rom for noe annet!
 • I den regionen som skal få justert sin sykehusstruktur, må det være minst to gode, men ikke flere gode akuttsykehus, med en god og ikke konkurransepreget arbeidsdeling mellom disse.
 • Fundamentet for en ny struktur er likeverdige tjenester! Det vil si; A. ingen skal behøve å reise lengre enn Norddølene, og Valdrisene, for å komme til et fullverdig akuttsykehus, og B. Vi skal ha to likeverdige akuttsykehus, ett plassert sentralt i hvert av de opprinnelige fylkene.
 • Sykehus er, og har alltid vært, en byfunksjon. Vi tror at større sykehus, i etablerte byer, er de sykehusene som kommer til å ha sterkest attraktivitet ift. å rekruttere best helsepersonell i framtida! Dette tror vi blir den faktoren som kommer til å ha størst betydning for kvaliteten av helsetjenester i framtida.
 • Sykehussektoren kan ikke fortsette å være samfunnets miljøversting! Det må bygges mindre nytt, og vi må videreutvikle mer av de etablerte sykehusene. Vi må skape mindre – ikke mer pendling!
 • Det ikke er framlagt gode argumenter for at det er riktig å samle all psykiatri og rus, sammen med somatiske sykehus. Noe som også er et sterkt argument for å bygge mindre nytt, bevare mer av det som er bygget.
 • Fritidsbeboernes rett til helsehjelp må kalkuleres inn i planene, et klart pre for Lillehammer og Elverum!
 • Pandemien, og kommende pandemier, har lært oss at vi må ha to gode akuttsykehus i Innlandet, men ikke tre! Jfr. sterke faglige innlegg om dette i det siste.
 • Den foreslåtte plasseringen av et hovedsykehus ved Moelv (eller Brumunddal), var kanskje ikke helt gjennomtenkt? Et «nytt» akuttsykehus i nord/vest må bygges så nært det befolkningsmessige og geografiske midtpunktet i det geografiske området som skal betjenes!
 • Vi må lære av misæren Kalnes-sykehuset (på alle måter!). Ett nytt akuttsykehus må ligge så tett på den nasjonale infrastrukturen, i vårt tilfelle E6 og Dovrebanen, som overhode mulig. Helst slik at pasienter, besøkende og ansatte kan gå fra stasjonsområdet .
 • Mjøssykehuset må flyttes. Ikke sørover, men litt nordover. Vi må videreutvikle det beste sykehuset HSØ rår over i Innlandet i dag, tettest mulig på det befolkningsmessige og geografiske midtpunktet!

Ut fra disse argumentene må sykehuset i Lillehammer velges som ett av de fullgode akuttsykehusene. De samme argumentene kan brukes for å velge Elverum som akuttsykehus i sør-øst! Andre viktige, men ikke akutte funksjoner, kan legges til Gjøvik/Reinsvoll og Hamar/Sanderud.

Bjørn Nørstegård, leder, Sykehusaksjonen i Lillehammer