Helsepersonellkommisjonen la i går fram sin utredning. Bemanningen i helsevesenet skal ikke økes, det må effektiviseres og spares. De ansatte må jobbe mer effektivt.

Flertallet i kommisjonen vil bruke pisken for å styrke arbeidsgivers styringsrett for å få ansatte til å jobbe flere helger. Slik vil kommisjonen løse problemet med rekruttering og underbemanning i helsevesenet. Men hvor blir det av Helsebyråkratkommisjonen? Når skal byråkratiet utredes?

Hvor mange byråkrater, rådgivere og konsulenter forsynes av det samme budsjettet uten at det stilles spørsmål om det finnes noe innsparingspotensial på dette nivået.

Hva koster det for eksempel å innføre Helseplattformen AS, det nye digitale dokumentasjonssystemet som er underlagt foretakene og som så langt er innført i Midt-Norge. Hvilke lønnskostnader medfører Helseplattformen AS for foretaket? I tillegg tegnes bakteppet om eldrebølge og innsparinger.

Samtidig med at det skal slankes og effektiviseres i pasientbehandling og omsorg eser byråkratiet ut med flere direktører og toppledere med millionlønn.

Dette åpner opp for å privatisere helsevesenet og medfører at det er de med best råd som kan tegne dyre helseforsikringer og benytte private løsninger.

Helsepersonellkommisjonen ber innbyggerne om å ta mer ansvar for eget liv.

Slik skapes Forskjells-Norge, ved systematisk å bygge ned trygghet og velferd og la den enkelte ta mer ansvar ved å kjøpe helseforsikringer- og behandling.

Velferdsstaten bygges ned steg for steg, det er villet politikk, det skjer ikke av seg selv.

Da er det fint å ha en Helsepersonellkommisjon å skyve foran seg samtidig som byråkratiet fortsetter å leve sine liv og forsyne seg av det samme budsjettet.

Marit Juvem, leder og Øyvin Aamodt, gruppeleder, Rødt Lillehammer