Gå til sidens hovedinnhold

Hvor bør sykehjemmet i Moelv ligge?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Kommunen har to aktuelle tomter som kan egne seg godt til plassering av nytt sykehjem uten at dette går ut over eksisterende næringsvirksomhet, kommunale institusjoner eller privatpersoner. Når det gjelder størrelse på tomtene og egnethet, fremstår både Kilde-tomta og dagens tomt i Jensstuevegen som klart bedre enn den inneklemte tomta på 4 mål i Parkveien mellom brannstasjon, barnehage, Moelv bo og Folkets Hus. Likevel er det Parkveien som kommunen ønsker.

Flere har påpekt at det kan koste mindre, påføre mindre skade på nærområdet, gi bedre plass til de opprinnelig planlagte funksjoner både bygningsmessig og når det gjelder parkeringsplasser dersom man velger å plassere det nye sykehjemmet på den 19 mål store Kilde-tomta. Da er det ikke til å forstå at det utvises slik massiv motstand, faktisk blank avvisning fra kommunens side, når det gjelder å utrede plassering av sykehjem på Kilde-tomta og på tomta i Jensstuevegen. At kommunen ikke ønsker en bredere vurdering i forkant av en slik stor viktig investering, er ikke tillitvekkende.

Denne motstand og arroganse overfor innspill og spørsmål gjør at jeg lurer på om det finnes en skjult agenda her? Foreligger det planer eller avtaler for Kilde og Jensstuevegen som administrasjonen ønsker å holde skjult for oss innbyggere?

Tidlig i prosessen florerte uttrykk som at dette var tuftet på «bred og god forankring» og «tidlig involvering, dialog, tillit og åpenhet». Fine ord, men heller ikke noe mer, slik jeg leser dette i media. Leieboere i Moelv bo og Fau i Moelv barnehage har verken blitt orientert eller involvert. Det hevdes fra kommunens representanter at Moelv Handelsstand er for sykehjem i Parkveien, og det uten at de har behandlet saken, ifølge leder. Hva skal en tru her?

For å få avklart noen av de forholdene som gjør meg, og flere med meg, urolige, har jeg stilt noen konkrete spørsmål til kommunen i et åpent brev. Spørsmål om hva grunnen er til at de ikke ønsker å utrede plassering på Kilde-tomta?, spørsmål om rådmannen kan bekrefte å ha hold tilbake relevante opplysninger i saksframlegget til kommunestyret? og spørsmål om hvorfor skriftlig ønske om å dra på befaring og se på tomta i Parkveien før saken skulle behandles i kommunestyret ble avvist? For å nevne noen. Noen økonomiske beregninger blir plutselig endret uten god forklaring, mens andre kostnader som vil komme i tillegg ikke nevnes med tall. Dårlig informasjon, lite åpenhet og manglende svar gjør at mange blir usikre på hvordan de demokratiske prosessene i kommunen fungerer i praksis.

Det skal bli bra å få avklart og oppklart noe av dette når kommunen gir sine svar.

Hilde Hjelt, Ringsaker