Jeg ser at landbrukets ledere får mengder av spalteplass for å fortelle om galskapen ved å rokke ved landbrukssamvirkets fortreffelighet. Vi som står utafor prøver, ved å lese ledere, lese diskusjoner, leserinnlegg, å forstå hva dette dreier seg om. Man kan kanskje si at landbrukssamvirket organiserer ei næring som hvert år er avhengig av statlige overføringer for overhode å overleve. Faren ved ikke overlevelse er tomme bygder, et fattigere Norge, bort med muligheten til kortreist sunn mat.

Hvordan ser landbrukssamvirket på seg selv i dagens samfunn? Føler de seg fritatt for å la seg påvirke av de forskjellige mat- og levetrender som kommer? Ser jo at landbrukslobbyen jobber iherdig imot å få vedtatt kutt av rødt kjøtt.

Jeg og min familie kom til Gausdal i 2000, og havnet midt i en krig med landbrukssamvirke i sentrum. Da var det etableringen av Q meieriet i Gausdal. Krigen var ikke blodig, bare nesten. Vi opplevde å få barn på besøk som ikke kunne drikke den melken vi hadde på bordet, fordi den kom fra feil meieri. Det landbrukssamvirket ikke tok inn over seg, var at Q-meieriet i dag sysselsetter vel 60 arbeidere. Dette er arbeidsplasser som kommer godt med i en kommune som har hatt Robek foran kommunenavnet. Dette snakket ikke landbrukssamvirke om.

Så til Otta, og det at noen kommuner velger å være med på etableringen av nytt slakteri, etter at landbrukssamvirket ved Nortura la ned sitt slakteri der. Der røk det vel 60 arbeidsplasser.

Synes man det er merkelig at kommunen da velger å være med på ei etablering av et nytt slakteri? Det synes ikke jeg, en del av kommunes jobb er jo å legge til rette for nyetablering, og nye arbeidsplasser. Det blir det vel ikke så mange av innen samvirket.

Uttalelser som «Jeg er imot at noen velfødde jærbuer får etablere seg her for å slå seg opp på våre råvarer», faller jo på det faktum at de som her påstås å ha som mål å slå seg opp, kommer med ikke mindre enn 60 millioner kroner. Dette er Jæder og Fatland villige til å satse.

Landbrukssamvirket prøver jo å lage et Synnøve Solbakken-bilde av seg selv, mens det i realiteten er knallhard business der det legges ned når tallene blir røde. På meierisiden var det like før meieriene i Alta og Tana ble lagt ned. De ble berget nå, men man vet ikke hvor lenge. Og da blir hele Finnmark fylke fritt for meieri. Det nytter jo ikke at Tine henter melk overalt, når den eneste arbeidsplassen som det genererer i nærområdet, er den personen som åpner grinda til melkebilen

Tony Vidar Aandahl, Østre Gausdal