Med bakteppe i en reportasje om en barnefamilie som sliter økonomisk, kan man gjøre seg mange refleksjoner. Familien må snu på hver krone og vurdere bruken av hver krone for at økonomien skal henge sammen i løpet av måneden. Det vi bruker mest av, er blitt dyrere. Det være seg strøm, drivstoff og matvarer. I tillegg kommer renteøkninger ja flere renteøkninger er varslet.

Totalt har varer og tjenester blitt 5,7 % dyrere fra mai i fjor til mai i år. Strøm og drivstoff er blant vinnerne, og er en av hovedårsakene til den enorme prisveksten eller inflasjonen som vi opplever. Norges Bank peker bl.a. på disse 2 parametrene i sin begrunnelse for rentehevingen. Ledende økonomer påpeker imidlertid at den prisveksten vi har i Norge i dag er importert inflasjon og renteheving ikke er rette medisin. Dette rammer derfor vanlige familier dobbelt og hardest økonomisk. Pengene må brukes til å betale månedlige utgifter som matvarer, strøm, drivstoff, kommunale avgifter og rente. Månedsbudsjettet sprekker. Kassa blir tom før måneden er omme. Frafallet i barneidretten er stort.

Inkassobransjen opplyser at inkassomengden fra vanlige folk har økt betydelig. Jeg tror familier og enkeltpersoner sliter mer enn det som kommer til overflaten.

Hva har Ap/Sp regjeringen gjort for å motarbeide denne situasjonen? De har tilnærmet gjort ingen ting, bortsett fra litt strømstøtte, men på langt nær nok. De er mer opptatt av reversering enn dagen i dag. De har sittet musestille og sier at dette må vi leve med. Finanspolitikken som omhandler vanlige folk har de glemt. Drivstoffpriser på opptil kr 30 pr. liter og skyhøye strømpriser skal vi leve med.

Finansministeren har gjennomført tidenes landbruksoppgjør, som tilsier økte matvarepriser. Som bonde og finansminister har finansministeren fått både i pose og sekk med høye tømmerpriser, tidenes landbruksoppgjør og skikkelig lønnsøkning på Stortinget. Regjeringen har i tillegg klart å underregulere og gjennomført et skikkelig pensjonsran i forbindelse med oppgjøret for pensjonister. Regjeringen er virkelig i ferd med å kjøre mor Norge i grøfta. Regjeringen kunne har gjort noe ved å senke de skyhøye avgiftene på strøm og drivstoff men den politiske viljen er ikke til stede.

Norges Bank kommer derfor inn og sier nok er nok og hever renta. Rentevåpenet treffer den vanlig familie og enkeltpersoner med vanlig inntekt hardest. Forbruket skal ned. Jeg påstår at det ikke er de nevnte grupper som er årsaken til forbruksfesten. Jeg mener rentevåpenet treffer feil og gjør forskjellene i samfunnet enda større. Innfør derfor en ny toppskatt som vil treffe bedre!

Det sitter representanter innenfor de bransjer jeg har nevnt som tjener millioner i årslønn. En stor skam. Hva gjør regjeringen med dette? Det er greit at en direktør innen kraftbransjen tjener +/- 15 millioner i året. Det er greit at direktører innen matvarebransjen tjener 5–6 millioner i året. Dette er bare eksempler på grådighetskulturen som råder i Norge, og som ingen gjør noe med. Det er denne eliten som setter dagsorden, sammen med en handlingslammet regjering. Det er vi som vanlige folk som må betale festen.

Høy prisstigning forsterker den sosiale og økonomiske ulikheten. Regjeringen Støre/Vedum representerer den økonomiske eliten. I Frankrike har president Macron fått konkurranse fra en stuepike. Vi trenger det i Norge også. En politiker som er opptatt av hverdagen til vanlige folk.

Per Thorstad, Lillehammer