Gå til sidens hovedinnhold

Hvor mye høyfjell skal ha status som nasjonalpark?

Artikkelen er over 2 år gammel

Leserinnlegg Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Senterpartiet i Ringebu har nå endelig skjønt det og vingler seg videre et godt stykke bak Arbeiderpartiet. Ap tok straks tak da partiet fikk høre om forslaget til utvidelse av nasjonalparker.

Ordfører Arne Fossmo fikk til et opprop mot planene, der alle Ap-ledere og Ap-ordførere i Gudbrandsdalen deltok og oppropet ble sendt inn til fylket og departement. Dette førte til møte med Fylkesmann og departementet.

I flere år, har Ap kjempet for å få utviklet østsida av Ringebu. Her har grunneiere ventet i ca. 25-30 år for å få lov til å utvikle områdene sine. De fleste områder ligger godt utenfor villreinområdet, ja, området kaltes utviklingssonen da planene ble lagt inn. Utbyggingssoner ble lagt til utviklingssoner etter rådføring fra Fylkesmann og kommune i 2008.

Lang historie kort, Ap prøvde, men hadde fylket og opposisjonen mot seg under behandling av saken. De var imot planene og ønsket seg kun utvikling ved turistdestinasjonene. Dvs. minimal utvikling på østsida.

Når kommuneplanens arealdel ble sluttbehandlet i kommunestyret, lå planene om utvikling av østsida inne. Mange kunne ha fått realisert planene sine. Vedtaket ble enstemmig og planen kunne sendes fylkesmannen. Tenk på hvilke muligheter det hadde gitt næringslivet vårt.

Men så, for å vise fylket at her var det ikke enighet likevel så ville mindretallet i kommunestyret, bestående av de ti representantene fra Sp, V, Tverrpolitisk liste og H ha med en protokolltilførsel i sak 13/2016.

Protokolltilførselen ligger ved saken og kan leses der, men protokollen sier bl.a. at de representantene som står bak denne protokolltilførselen, fant å kunne bidra til et enstemmig vedtak for at Ringebu kommune kunne stå samlet i dialogen med innsigelsesmyndighetene.

Videre står det at mindretallet i kommunestyret mener at flertallets linje, som innebærer konfrontasjon med innsigelsesmyndighetene, svekker mulighetene for at en eventuell mekling kan føre til at kommunestyret kan fatte gyldig vedtak om kommuneplanens arealdel.

De ti representantene fant altså å kunne bidra og deretter fortelle at de egentlig ikke er enige i vedtaket. Dette er et fantastisk utgangspunkt for mekling sett fra fylkesmannens side.

Kommunen tapte det meste på østsida i denne runden når det gjelde fjellområdet og utvikling, men vi gir oss ikke. Planen skal rulleres om fire år. Nå i august 2019 kommer Sp med denne uttalelsen i leserinnlegget: «Senterpartiet er opptatt av at avgjørelser skal tas lokalt og nærmest mulig de som er berørt og ikke bak et skrivebord i et direktorat eller departement.»

Det er dette Arbeiderpartiet i Ringebu har kjempet for i mange år.

Frode Myrvang, leder Ringebu Ap