Gå til sidens hovedinnhold

Hvordan bygger vi Lillehammer?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Næringspolitikken i Lillehammer har de siste uker preget meningsutvekslingen i GD og i sosiale medier. Med rette. Hvordan vi både opprettholder, og skaper, en attraktiv kommune, har mange dimensjoner. Men, at næringspolitikken er et av de avgjørende elementer er uten tvil. Arbeidsplasser er avgjørende, både offentlige og private. Vi ønsker ikke færre offentlige, men vi trenger flere private for å gjøre oss mindre sårbare mot samfunnsmessige endringer og for å sikre finansieringen av vår felles velferd i fremtiden.

Statistikk kan både brukes til å opplyse og til å tåkelegge et ubehagelig faktum. Det er interessant å lese hvordan representanter for AP i denne debatten opplyser om at alt er så bra. Til det er å si – ja, Lillehammer er en fantastisk kommune, derom finnes det da ingen uenighet. Alle er vi lokalpatrioter som kjemper med kommunevåpenet på brystet. Det er få ting jeg holder så kjært som mitt Lillehammer. Men, dette som vi holder så kjært må også ha en plan for bevaring og utvikling. Det fremsettes ingen idé eller plan fra posisjonen for hvordan vi skal skaffe nye arbeidsplasser i privat sektor. I sosiale medier skyldes det på nasjonale og regionale aktører for hvorfor vi ikke har tilstrekkelig næringsareal, det skyldes på båndlegging av areal, det skyldes på kostnad, og det etterspørres hva Høyres løsninger er. Så det er altså Høyre som må bli konkrete der posisjonen med AP i spissen har sviktet? Ja, vi er beredt til å ta ansvar. Vi har vært konkrete i flere år – vi vil flytte matjord, vi vil omstrukturere næringsavdelingen, vi vil si JA der andre sier TJA. Det handler om kultur, det handler om virkemidler, det handler om organisering, det handler kort og godt om å ha en plan som gir våre folk de rette verktøy og virkemidler.

Planutvalgslederen fremstiller det som om jobben er gjort så langt man kunne hva gjelder næringsarealer og at man ikke kan gjøre mer. Han er ærlig og sier at de valgte å ikke ta opp kampen mot varslede innsigelser hva gjelder jordflytting. At flertallet i kommunestyret valgte det er og var Høyre sterkt uenig i. Vi fremla da også eget forslag i forbindelse med behandling av planen om å flytte jord. Ja, vi vet at det vil medføre innsigelse, men vi vet også at vi kommer ingen vei om vi ikke forsøker helt fram til departementet. Høyre er beredt å ta opp kampen på vegne av næringsaktører og innbyggere i kommunen som vil utvikle seg og skape nye arbeidsplasser. Det skulle bare mangle!

Strategisk næringsplan er nå lagt ut på høring av flertallet i formannskapet. Høyre og SP var imot å legge dette dokumentet ut på høring. Det er etter vår vurdering ingen plan, det er ord på papir. Vi frykter dette ikke blir verken noen konstruktiv eller engasjerende høringsrunde. Dersom man ser nærmere på de kommuner som har lyktes har de hatt en mye større grad av konkreter i planverket, tydeligere mål, tydeligere rammer. Planen som nå er lagt ut på høring er et resultat av et omfattende arbeid fra Lillehammerregionen vekst, men vi mener den svikter som plan. Planen omtaler bærekraft, ambisjoner fremfor visjoner, ønsket omdømme etc. Det kan synes som om man «planlegger» ut fra at vekst er et naturgitt fenomen, men slik er det jo ikke. Vi begynner etter vår vurdering i feil ende. Vi synes mer opptatt av det vi har, av det vi mener virksomheter må bygges på og inneholde, enn av det vi må gjøre dersom vi skal lykkes. Hva skal medføre at virksomheter velger oss fremfor andre når alle andre forhold er på plass? Det korte svaret er: næringsareal. Av andre kommuner omtalt som konkurransefortrinn nr. 1. Argumentasjonen til posisjonen er tilsynelatende at Lillehammer visstnok ikke har areal, at de har prøvd det de kan. Nei, Lillehammer har også arealer, og vi har ikke prøvd det vi kan.

Oddvar Møllerløkken, leder, Lillehammer Høyre