En velfungerende økonomi er avhengig av god mobiliet. Folk skal til og fra arbeid og varer og tjenester skal ut i et marked – raskt og effektivt. Et samfunn med en velutviklet infrastruktur sikrer mobiliteten og gjør bo- og arbeidsregioner attraktive for kompetent arbeidskraft.

Ingen har det så travel som en død laks, sies det. Men, en støtfanger fra Raufoss har det minst like travelt. Raufossklynga produserer for ti milliarder kroner årlig, nesten alt er til eksport. Til sammen jobber 3.000 mennesker i "parken". For strekningen Raufoss-Oslo er det rundt 1000 lastebiler på et gjennomsnittlig døgn. Dette gjelder ikke bare for Raufoss. De fleste kundene til bedriftene i Innlandet har alle varer eller tjenester som krever god mobilitet og infrastruktur. Just-in-time er et prinsipp for organisering av produksjon i bedrifter som skal sikre at alle deler som trengs kommer på plass til rett tid og rett sted - på hvert trinn i produksjonsprosessen. Her er det ikke rom for usikre veier.

Spørsmålet for hele Innlandet er hvordan vi kan utvikle gode nok veiforbindelser som ivaretar et felles bo og arbeidsmarked i Innlandet og samtidig er et velfungerende knutepunkt for øst – vest aksen og andre regioner.

NHO Innlandet er opptatt av å sikre en kraftsatsning og en ambisiøs tilnærming til samferdsel, slik at Innlandet kan øke tilfanget av mer kompetent arbeidskraft, varierte jobbmuligheter og stimulere til utvikling og vekst hos bedriftene i hele Innlandet. Likevel er det viktig å være klar over at det i tiden som kommer vil være enda større behov for effektivisering og tøffere prioriteringer for å realisere de viktigste prosjektene. NHO Innlandet skal kjempe for at viktige innspill blir hørt og hensyntatt. Det å se på regionen i et helhetlig perspektiv vil være viktig for å få tilgang til samferdselsbevilgninger. Samarbeid og gjensidig forståelse vil være viktige stikkord i arbeider fremover.

Det hadde ikke vært mulig å sikre sysselsettingsgrunnlaget i Innlandet uten god mobilitet. Da snakker vi om alt fra industri, landbruk og reiseliv. God tilknytning til markedene utenfor landets grenser gjør oss altså mer attraktive på flere områder. Men til syvende og sist vil det være det økonomiske handlingsrommet, evnen til å prioritere og å gjennomføre utbygging av gode og lønnsomme prosjekter som vil være avgjørende for hva vi sitter igjen med av god infrastruktur.

Det å få gjennomslag handler derfor om følgende:

· Tilstrebe felles prioriteringer på tvers av kommunegrenser i Innlandet

· Prioritere tøffere – handlingsrommet blir mindre

· Prioritere i samhandling med andre regioner

· Fokus på eksport og næringspotensial - vise mulighetene hos bedriftene

· Bygge allianser

Jon Kristiansen, adm.dir. NHO Innlandet