Hvordan virker sykehus-kutt på pasienter og ansatte?

Etter å ha brukt de nye instrumentene i snart et år, har vi dessverre ikke kommet dit at svar på pasientprøver blir raskere ferdig enn før, skriver  Anne Bretten Mæhlum, bioingeniør hos Sykehuset Innlandet

Etter å ha brukt de nye instrumentene i snart et år, har vi dessverre ikke kommet dit at svar på pasientprøver blir raskere ferdig enn før, skriver Anne Bretten Mæhlum, bioingeniør hos Sykehuset Innlandet Foto:

Av
DEL

leserinnlegg

Vi som arbeider ved Sykehuset Innlandet (SI), ønsker å gi pasientene gode tjenester med høy kvalitet. Derfor skriver jeg om den bekymring og frustrasjon varslede kutt i sykehusøkonomien medfører.

I flere artikler i HA og GD siste halvår, står det om nedtak av sengeplasser og redusert bemanning. 25. mai i år, står det i HA om nedskjæring på 300 millioner kr og at 280 årsverk skal bort. Sett fra min side, jeg jobber nært pasienter og pårørende, er det ingen tvil om at dette går utover de som trenger hjelp.

Selv hører jeg daglig om medarbeidere, f.eks sykepleiere, som sier de ikke har mulighet til å utføre oppgavene sine godt nok. Arbeidspresset er for stort.

Vi er stolte og glad i jobbene våre, og ønsker å tilfredsstille de krav en god pasientbehandling forutsetter. Glemmer Helse Sør Øst og styret i Sykehuset Innlandet de menneskelige behov, fordi utallige millioner skal spares

Som bioingeniør ved Avdeling for blodbank og medisinsk biokjemi, er jeg bekymret over noe av det jeg ser. GD hadde nylig en artikkel om investering i nytt automatisk laboratorieutstyr til 35 millioner kr, prosjekt Framtidens laboratorium. Vi gledet oss til å få bedre mulighet til å analysere blodprøver og annet, for å imøtekomme krav til raske analysesvar, som et viktig ledd i pasientbehandling.

Bioingeniører, andre med IT-kompetanse, og helsesekretærer, gjør sitt beste for å oppnå gode resultater. Implementering av nye analyseinstrumenter og IT løsninger har vært utfordrende. Dyktige bioingeniører med høy fagkompetanse ga viktige innspill før valg av automasjon ble gjort. Deres råd ble ikke hensyntatt i innkjøpsprosessen. Det er kritikkverdig!

Etter å ha brukt de nye instrumentene i snart et år, har vi dessverre ikke kommet dit at svar på pasientprøver blir raskere ferdig enn før. Vi håper det blir bra til slutt. Alle som har jobbet i prosjektet har stått på langt mer enn det som er forsvarlig, for at det nye utstyret skal fungere godt. Regnestykket som viser hvor mye dette vil koste, er foreløpig ikke kjent.

Har miljøet blitt hensyntatt?

Halvparten av analysene som utføres ved laboratoriene i SI, kommer fra fastleger og sykehjem/ institusjoner. Dette bidrar til inntjening. Det er bra for befolkningen i Innlandet at prøvene kan analyseres lokalt, og slik kan et godt laboratorietilbud opprettholdes der vi bor. Sykehuset Innlandet har et mål om å være konkurransedyktige i forhold til private aktører.

Til slutt håper jeg at Framtidens laboratorium blir vellykket, - og at vi som er nær pasientene får mulighet til å gi dem det de fortjener.

Anne Bretten Mæhlum, bioingeniør, Sykehuset Innlandet, Hamar


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags