Sør-Norge hadde høye energipriser i første halvår 2021. Prisstigningen kom uventet uten at de fleste skjønte hvorfor. Norge har ledninger og kabler til mange land og er en del av et kraftsystem i Nord Europa. Systemet er markedsbasert og er avhengig av tilbud (produksjon) og etterspørsel (forbruk). Prisen i de enkelte områdene fastsettes etter kostnaden på den dyreste produksjon som er nødvendig. De norske kraftverk tjener på å sende sin kraft til et område hvor prisen er høy.

Det er tre grunner til den høye pris i Sør-Norge. Været med lav temperatur og stort forbruk i Sør-Norge. Prisnivået i Tyskland og prisen på den dyreste produksjon som er nødvendig for å dekke det tyske forbruk samt kraft inn og ut. Det norske nett og dets kapasitet.

Været og temperatur kan vi ikke gjøre noe med. Produksjonen i Tyskland er avhengig av kullpris, gasspris, oljepris og klimakostnader. Når disse stiger følger tyske energipriser etter.

Det norske nett og muligheter for å overføre kraft fra Midt Norge (Trøndelag) til områdene sør for Sognefjorden og videre østover til Østerdalen. I år hadde ikke nettet kapasitet til å overføre ledig kraft fra Trøndelag til Sør-Norge. (Flaskehals)

Etterspørsel gikk ned og prisene i Trøndelag sank. Dette er noe av årsaken til at den gjennomsnittlige forbruker i Sør-Norge betalte vel 2000 kr mer enn en forbruker i Trøndelag.

Situasjonen i et normal år var ugunstig for Sør-Norge. Strøm fra land til sokkel, nye batterifabrikker og datasentre løfter det norske prisnivå i Sør-Norge og gjør det enda vanskeligere for norske arbeidsplasser.

Trygve Bjark, Lillehammer