I dag satte jeg meg ned og leste siste nytt på GDs nettside. Det første som fanger oppmerksomheten, er en overskrift tvers over hele siden som forteller at en mann i 80-årene har rygget inn i et koblingsskap. Ved å klikke på saken får jeg greie på at mannen i åttiårene er uskadd, at det ble minimale skader på skapet og at det ikke er mistanke om rus. Altså en ubetydelig fillesak. Lenger nede på siden, med halvparten så stor overskrift, står det om en bilfører som er målt til 128 km/t i en åttisone, altså en livsfarlig råkjører. Ved å klikke på saken gis det ikke flere opplysninger, ikke et ord om kjønn og alder. Enda lenger nede på siden, også med mindre overskrift en 80-åringen fikk, står det å lese at 104 personer i Innlandet er tatt for råkjøring på en dag. Operasjonslederen i politiet synes det er skremmende.

Det som jeg synes er skremmende, er måten GDs redaksjon fremstiller disse sakene på. Hvorfor dras alder og kjønn inn i fillesaken om ryggingen til en 80-åring, og hvorfor dette blikkfanget av en overskrift? Hvorfor er de samme opplysningene uinteressante når det gjelder den farlige råkjøreren lenger nede på siden, enn si de 104 førerne som ble tatt for andre farlige fartsoverskridelser? Hva var alderen på disse trafikkfarlige personene, og var det mange 80-åringer blant dem?

Det GDs redaksjon her gjør seg skyldig i, sikkert ikke bevisst, er aldersdiskriminering. Den ubetydelige saken om 80-åringen blåses opp, og alderen gjøres til et poeng. Saken, slik den fremstilles, er med på å styrke illusjonen om at eldre bilførere er farligere enn andre i trafikken, hvilket det ikke finnes noe statistisk belegg for. Tvert imot. Følelsene som gjødsles ved GDs presentasjon av saken om 80-åringens rygging er skadelige, diskriminerende og villedende for holdningsdannelsen. Det er disse holdningene som gjør at regjeringen enda ikke har effektuert Stortingets beslutning om å fjerne det diskriminerende kravet om helseattest for eldre bilførere. GD skylder eldre bilfører en unnskyldning sammen med en forsikring om at redaksjonen vil være seg bevisst hvordan de fremstiller slike saker i fremtiden.

Harald Eivind Bakke, Follebu