Hvorfor engasjere seg i politikk? Det er et spørsmål man kanskje kan stille seg i dagens samfunnsdebatt. Jeg har og fundert på hvorfor jeg ønsket å bli med i politikken. Det en ser og leser om politikk i media er til tider mye rart; #MeToo, reiseregninger, noen får fortsette i sin posisjon, noen må gå av, noen tviholder på sin posisjon, skandaler her og der, noen jobber i det stille, noen blir hetset og trakassert. Enda vil folk stå på lister, gå på møter, delta og ønsker seg en posisjon.

Ønsker jeg å være med på dette spillet?JA, det ønsker jeg! Jeg tror også på noe mer, jeg tror vi aldri kan gi opp, vi må ha trua, vi kan ikke la det «dumme» få seire.

Vi må ha trua på felleskap, samhold, rettferdighet, raushet, demokrati, likt for alle og det å dele. Dele goder og dele byrder som politikken faktisk handler om. Så er det å få dette til. Alle har vi forskjellige saker som vi brenner mer for enn andre, vi må gi og ta. Hva er best for felleskapet? Hvem eier sannheten og hvem eier svarene?

Det er spennende å være med i politikken! Det er mye mer enn det jeg så for meg på forhånd. Det å sette seg inn i saker og kunne påvirke slik at vi får tilbake arbeiderpartiet sin politikk og forhåpentligvis bygger videre på dens ideologi.

For meg er grunnen til at jeg ønsket å stå på Sør-Aurdal arbeiderparti sin liste klar, jeg ønsker å ta et tak for kommunen vår!

Jeg har jobbet i kommunen i 18 år og 2 år som vikar før det, som hjemmehjelp, assistent i skolen og pedagogisk leder i barnehage. Som bakgrunn har jeg en rekke forskjellige jobberfaringer som renholder, butikkmedarbeider og fagutdannelse som blomsterdekoratør. Jeg organiserte meg allerede som student. For jeg har tro på at det nytter å stå sammen. Har hatt en rekke verv i lag, foreninger og i menighetsarbeid. Er et typisk JA menneske og er stort engasjement for dugnadsarbeid.

Nå ønsker jeg å ta fatt på en ny periode, med spennende oppgaver, utfordringer, løsninger, dele, gi og ta, gjøre vanskelige prioriteringer og skape et best mulig felles Sør-Aurdal for alle innbyggere, turister og deltids innbyggere. Et Sør-Aurdal som gir gode tjenester på en best mulig smart måte.