Hvorfor har bøndenes egen butikk alt jeg får tak i andre plasser, og ikke det jeg trenger som bonde?

Hvorfor skal bøndenes egen butikk konkurrere med lokale gartnere og annet lokalt næringsliv? Pål Klomstad mener samvirkebedrifter er på feil kurs.

Hvorfor skal bøndenes egen butikk konkurrere med lokale gartnere og annet lokalt næringsliv? Pål Klomstad mener samvirkebedrifter er på feil kurs.

Av
DEL

debatt

Som bonde og innbygger i et distrikt med spredt bosetting, er jeg opptatt av at vi klarer å beholde arbeidsplasser, utvikle nye og skape optimisme. Sentralisering og nedleggelse er et kjent fenomen som vi til stadighet kjemper imot. Det er viktig for oss som bor her at vi klarer å opprettholde arbeidsplasser. Noe som gjør at vi beholder butikker, skoler og mye mer.

Om alt blir lagt ned, hva blir da igjen? Bøndene, fordi de er de eneste som ikke kan ta med seg sin arbeidsplass og flytte til et mer sentralt strøk. Da skulle en tro at det var vi, bøndene, som jobber for en utvikling vi ønsker.

Innen handelsvirksomhet ser vi at det er store kjeder som etablerer seg og utraderer små, unike foretak. Lokale forretninger, med lokale eiere som tjener penger, sysselsetter folk og viser engasjement for distriktet.

Vi, bøndene, er eiere i store samvirkeforetak som er opprettet for å sikre at vi får solgt våre produkter og sørge for at vi får kjøpt det vi trenger til våre produksjoner. Det skulle ligge i grunnstammen i våre foretak at de er opptatt av det samme som vi eiere er.

Jeg bor i Kvam, midt i Gudbrandsdalen. 1 mil sørover har Vinstra sin Felleskjøpkjøp-butikk. 2 mil nordover har Otta større Felleskjøp, med verksted og maskiner.

Vinstra åpnet ny butikk i vår og Otta holder på å bygge ut. Men ingen har en utbygging som gagner meg og andre bønder som eiere. En stor del av butikkene fylles med blomster. Ja, de skal selge blomster og planter. Ikke lokalt produserte. Varene kommer langvegsfra. Kanskje fra utlandet, for alt jeg vet.

Det er flere lokale gartnerier i området. Skal vi som bønder, opptatt av lokal produksjon og opprettholdelse av distrikt og utvikling, være med å radere vekk de lokale produsentene?

Jeg er medlem i Felleskjøpet for å levere korn og få kjøpt kraftfôr, såvarer og de maskinene og produktene jeg trenger for min produksjon. Men har de det? Sjelden på lager. Men de har hundemat, kattemat, kaninmat, vaskemiddel og toalettpapir i store kvanta. Og nå planter. Kjempestor avdeling med planter.

Og hva er grunnen til at FK, bøndenes egen butikk, har alt som jeg får tak i andre plasser, og ikke det jeg som bonde trenger? Jo, de sier det er dette de tjener best på, og gir meg bonus og etterbetaling ut ifra mitt totale innkjøp i løpet av året.

For meg er bonusen ganske så uvesentlig. Det er ikke bonus jeg er ute etter når jeg går inn på Felleskjøpet. Det er heller ikke dopapir eller blomster. Jeg skal ha forbruksartikler for min produksjon.

Det er stort sett de samme eierne i Felleskjøpet, Tine og Nortura. Hvorfor kan ikke FK heller ha en avdeling med vare fra disse. Varer som prøves ut, varer som nærmer seg forbruksdato, varer som de store kjedene ikke vil ta inn utenom sesong?

Men for de som sitter med direktørstillinger eller har fått andre fine titler i samvirkesystemet er nok store overskudd mest interessant. Kanskje har de fremforhandlet en bonus, en bonus som kommer før overskudd og etterbetaling til samvirkets eiere?

Jeg blir regelrett lei meg når jeg ser hvordan vi som bønder driver våre samvirkevirksomheter

Jeg har gått landbruksskole, der samvirke har blitt innprentet. Jeg har vært på mangt et møte i våre organisasjoner, og har vært samvirketilhenger. Men grensen er nådd. Jeg blir regelrett lei meg når jeg ser hvordan vi som bønder driver våre samvirkevirksomheter. Vi som er avhengige av at det norske folk sympatiserer med oss, ser nytten av jordbruket i distriktene og grisgrendte strøk, må jammen vi også se nytten av hver og en som kan skape en næring. Ikke komme inn med storkapital og gå inn på næringer som vi ikke trenger å blande oss i.

Jeg er ikke den rette til ta en debatt om dette temaet. Men jeg skulle ønske at de tillitsvalgte gjør seg noen tanker.

Vi som eiere er satt på sidelinjen. Vi har ingen ting vi skulle hatt sagt i våre bedrifter. De tillitsvalgte og en del ansatte har alltid sagt: «Samvirke har aldri vært viktigere enn nå».

For min del har samvirke aldri vært mindre viktig. Men når det er sagt; jeg tror det en dag blir viktig igjen. Men med dagens drift så graver de sin egen grav. Og kanskje er det akkurat det som må til. Blanke ark og ny start…

Jeg for min del vil kjøpe planter og blomster på et lokalt gartneri, dopapiret på den lokale Kiwi-butikken, hundematen hos de lokale veterinærene, og jeg skal begynne å kjøpe kraftforet på et annet sted enn Felleskjøpet.

Pål Klomstad, Kvam


Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags