Hvorfor heldagsskole?

Lillehammer Høyre vil utrede heldagsskole.

Lillehammer Høyre vil utrede heldagsskole. Foto:

Av
DEL

leserinnlegg

Lillehammer Høyre har programfestet å utrede innføring av gratis skolemat og heldagsskole. Innføring av heldagsskole har vært debattert på riks- og lokalplan i mange år. Meningene og argumentene har vært delte, både politisk og faglig.

Lillehammer Høyre mener at heldagsskole (selvsagt) bør finansieres av staten ved overføring til kommunene. Vi kan likevel ikke vente til Regjering og Storting har gjort vedtak om slik finansiering, og må starte med «kommunale» penger.

Hva er situasjonen i dag?

· Skoledagen har ulik lengde avhengig av årstrinn.

· På første trinn går 80 % av barna (på landsbasis) i SFO før og etter skoletid. På fjerde trinn går 27 % av barna på SFO.

· Over 30 % av dem som ikke benytter tilbudet, oppgir pris som begrunnelse.

· Prisen for en SFO-plass varierer fra gratis til ca. 4.000 kroner i måneden. I Lillehammer kommune er prisen ca. 2.700. SFO er i prinsippet selvfinansierende for kommunen.

· Lekser gjøres i hovedsak hjemme. Det er stor variasjon i hvilken leksehjelp barna får hjemme.

· Fysisk aktivitet, ut over obligatoriske timer i kroppsøving, gjøres på fritiden.

Det er trolig flere og forskjellige oppfatninger om innholdet i begrepet heldagsskole. Lillehammer Høyres foreløpige tanker er slik:

· Elevene har et samlet og samordnet obligatorisk tilbud fra for eksempel klokka 0800 om morgenen til 1600/1700 på ettermiddagen. Opplegget inneholder minst ett gratis måltid hver dag.

· Innenfor denne tidsrammen ligger det undervisning, fysisk aktivitet, leksearbeid, mat og lek.

· SFO (som i dag omfatter første til fjerde trinn) opphører.

Hvorfor heldagsskole?

· Stoltenberg-utvalget, som la fram sin innstilling tidligere i år, foreslo heldagsskole for første til fjerde trinn som et av sine tiltak for å utjevne kjønnsforskjeller i skolen.

· Alle barna får et likt tilbud, uavhengig av foresattes økonomiske evne/prioritering eller utdanning.

· Et integrert tilbud (heldagsskole) vil kunne gi bedre oppfølging av den enkelte elev, og kunne integrere aktivitetstilbud, for eksempel kulturskolen, i skolehverdagen.

· Dagens SFO er i de fleste kommuner mer å regne som barnetilsyn enn som et pedagogisk tilbud.

· Det er ikke nødvendig med flere undervisningstimer. Det er mye å vinne på å slå sammen SFO og skolen, og jobbe for å skape en mer spennende og variert skolehverdag med kombinasjon av læring, lek og aktivitet.

Hva vil det koste, og hva er utfordringene?

Som skrevet innledningsvis mener Lillehammer Høyre at heldagsskole skal finansieres av staten, på linje med dagens grunnskole. Men, vi kan ikke vente på at Regjering og Storting kommer til samme erkjennelse som oss. Vi vet ikke hva det vil koste for Lillehammer kommune å innføre heldagsskole, det er blant de tema vi ønsker å få utredet.

Vi er klar over at det er mange utfordringer ut over det økonomiske. Tilgang på kvalifisert arbeidskraft er kanskje den største, og da tenker vi ikke bare på lærere/pedagogisk personale. Vi tror det vil være klokt med mer variert utdannings- og yrkesbakgrunn for personalet i skolen enn i dag. Det må gjøres en gradvis og prioritert innføring.

Dette er foreløpige tanker, som vil være med når vi etter kommunevalget i september fremmer forslag om å utrede innføring av gratis skolemåltid og heldagsskole i Lillehammer kommune.


Artikkeltags