Nå er det noen ildsjeler som har bestemt seg for å bygge nytt slakteri på Otta. Det har vært mange harde utspill om saken, men nå ser det ut som det skal la seg gjennomføre.

Gardbruker Erik Odlo gir uttrykk for at han slett ikke liker utfallet. Som lesere av GD ser vi at han dessverre bruker personlige og direkte fornærmende betegnelser mot noen av de som står bak det nye slakteriet.

Det er noen ganger i livet at de fleste av oss må tåle å få det som føles som et nederlag. Da har vi flere valg som reaksjon: det ene er å uttrykke seg slik som vi har lest. Det andre er å erkjenne det som har skjedd, og ikke si mer om saken. Det tredje, det kan være å ønske lykke til med dette store prosjektet og håpe at det går bra.

Bjørn Seielstad sr., Gausdal