Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor kjøper Helse Sør-Øst rehabiliteringsplasser hos private aktører og stenger sine egne?

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Hvem jeg mener Granheim Lungesykehus er «gullkantet» for? Forstå meg riktig, altså «gull verd for». Det er de ansatte, pasientene og Gausdal kommune. Slik atferd som Helse Sør-Øst og helseforetaket har hatt i denne prosessen holder kun til stryk! Å holde folk på pinebenken i så mange år, vitner om lite empati og dårlig dømme- og handlekraft. Her har de fått bunker med saklige og godt utarbeidde begrunnelser fra dem som vet best hvor skoen trykker. At ikke verken lungeleger, spesialsykepleiere, psykiatriske sykepleiere, spesialfysioterapeuter, lungesyke og andre fagfolk blir hørt i denne saken, er både arrogant og ufin oppførsel av makthaverne.

De svarer ikke på brev som blir sendt og tatt opp på styremøter, men gjør de om til en orienteringssak, slik at de skal slippe å svare oss. Det mangler ikke på informasjon fra fagfolk eller pasienter til HSØ og Helseforetaket.

Uvissheten de siste 4 årene, og mange år før det, har gjort noe med både ansatte og brukere på Granheim lungesykehus. Nedskaleringen til det smertefulle i årsverk og senger, har resultert i at færre lungesyke får sine rettmessige opphold på rehabilitering. Køen til utredninger for lungesyke er lang som et vondt år.

Dette er faktisk en rett vi har på lik linje med andre diagnoser. Vi har faktisk også rett på hjelp til å få et bedre og lengre liv, noe som kun kan læres på Granheim Lungesykehus, i den form Granheim alltid har drevet.

Uroen rundt hvor lungerehabiliteringen skal flyttes, tyder på at ingen er kompetent til å løse det spørsmålet. Til det har det gått altfor lang tid. Plasser kjøpes hos private samtidig som senger legges ned på Granheim. Forstå det den som kan, jeg kan ikke se noe innsparing ved det, bare ulemper for lungesyke.

Granheim Lungesykehus skulle flyttes i sin helhet, var det sagt. Slik det ser ut nå, er ikke det lenger aktuelt. Nei, nå må andre flytte på seg for at lungerehabiliteringen på død og liv skal flyttes fra Granheim. Først var det 12. et. på Lillehammer sykehus med mulig leie av svømmebasseng på Revmatismesykehuset, som for øvrig stengte ned i vår. Så var det 11. og 12. et. på Lillehammer sykehus, deretter var 4 et. nevnt, men nå er det 6.etg. der den velrenommerte kvinneklinikken holder til. Vi er jokeren til at mange andre skyves ut og vekk, uten at vi har bedt om det.

Er dette siste alternativ, eller har de flere i ermet? Vi får jo ikke vite noe før det står i avisene.

Sykehuset Innlandet Lillehammer har nå gående en kamp om å beholde Lillehammer sykehus, som også eier og drifter Granheim lungesykehus, og som er et meget bra akuttsykehus. Faktisk det beste mellom Oslo og Trondheim.

Å spare penger på å ned skalere både Granheim og Lillehammer sykehus, for å legge pengene i felleskassa til Helse Sør-Øst, er en stor tabbe. Vi vet at pengene kan brukes hvor som helst innenfor Helse Sør-Øst sitt nedslagsfelt, og er ikke øremerket Mjøssykehuset. Så de pengene går nok til Oslo og OUS osv. Da sitter vi igjen blakke, med nedskalerte sykehus og ingenting til oppgradering av det vi har.

Å selge skinnet før bjørnen er skutt, har vel aldri vært lønnsomt. Nå må noen ta grep og få slutt på dette spillet med folks helse. Tror ikke styrelederne i HSØHF ville likt å ikke vite om de har en jobb å gå til pga. at målbildet hele tida endres.
Det er dette vi føler på, denne usikkerheten som formidles og stadig endres uten at vi får den hele og fulle sannhet. Ta oss med i diskusjonen!

Sist, men ikke minst, vil jeg nevne Gausdal kommune, som alle vet er på Robek-lista og ikke kan kjøpe Granheim, langt mindre drifte det. Slik det er i dag så får Gausdal kommune skattekroner fra de ansatte, og jobber får folk til å bo i bygda.


Fagmiljøer må ikke svekkes. Det er ikke noe som heter «for bra rehabilitering», man må strekke seg etter det beste, og det hadde vi på Granheim Lungesykehus inntil de skulle begynne å spare penger. Selv da gikk Granheim med overskudd, ikke glem det.

Hvorfor er ikke støtten til Granheim sterkere fra Innlandets kommunepolitikere? Har de vært på Granheim og sett selv hva rehabiliteringen og poliklinikken inneholder?

Hvorfor kjøper Helse Sør-Øst rehabiliteringsplasser hos private aktører og stenger ned egne? Hvem har myndighet til å stoppe prosessen med Granheim?


Bjørg Haave, Ringebu, Granheim-pasient gjennom 13 år