Gå til sidens hovedinnhold

Hvorfor skal Lillehammer bruke verdifulle næringsarealer til driftsbanegård for tog?

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det er flere år siden Lillehammer kommunestyre vedtok at arealer i Nordre Ål skulle avstås til driftsbanegård for NSBs tog. Dette ble oppfattet som et positivt bidrag til næringsvirksomhet i Lillehammer.

I kjølvannet av dette ble det også lovet fra regjeringens side i forbindelse med revisjon av Norsk Transportplan at det skulle bygges dobbeltspor jernbane til Lillehammer. Tiden har gått og ingenting er skjedd. Nå kan vi lese at dobbeltspor for tog skal stoppe på Hamar. De lovnader denne regjeringen kommer med, er ikke til å stole på. Det synes som om prosjekter og investeringer fra statens side bare skal gjennomføres i Hamar-området og omkringliggende kommuner.

Lillehammer m/omkringliggende kommuner er Norges viktigste turistområder. Dette har tydeligvis ingen betydning for regjeringen Solberg verken når det gjelder bane, sykehus eller desentralisering av statlig virksomhet.

Samtidig kan vi ved flere anledninger lese i GD at bedrifter i Lillehammerområdet trenger næringsarealer for å sikre og utvide virksomheten i vårt område. Da må jeg virkelig spørre: Hvorfor i alle verden skal det avgis store arealer til driftsbanegård når vi ikke får dobbeltspor til Lillehammer?

Etter mitt syn må vedtak om driftsbanegård i Lillehammer oppheves slik at arealene kan disponeres til næringsarealer for eksisterende og nye bedrifter. Driftsbanegård kan heller legges til Hamar der de likevel skal ha «alt».

Så kjære Lillehammerpolitikere, sørg for å vedta opphevelse vedtak om driftsbanegård og still arealene til disposisjon som næringsarealer for bedrifter som vil satse her og sørge for nye arbeidsplasser.

Odd Arve Lien, Lillehammer, pensjonist og tidligere politiker