– Hvorfor spør ingen oss elever om bruken av nettbrett i skolen?

Da diskusjonen fortsatte etter debatten, kom 15-åringen Sebastian Bræin Aaen inn fra siden og stilte et betimelig spørsmål: – Hvorfor er ikke vi elever en del av debatten om bruken av nettbrett i skolen?