Vi lever i en del av landet der folketallet dessverre er på tur nedover. Dersom det får fortsette vil utviklingen gå raskere og raskere og befolkningen bli eldre og eldre.

Skal vi klare å gjøre noe med dette må vi satse på sysselsetting innen de viktigste næringene innen privat sektor vi har her i Gudbrandsdalen; nemlig rekreasjonsnæring, bygg og anlegg, landbruk og fornybar energi. I tillegg må vi selvsagt jobbe med nyskaping. Men, det er uansett ingen grunn til å sette til side de næringene som statistisk og historisk har vært viktige for oss Gudbrandsdøler, og som nå kanskje er viktigere enn noen gang.

Totalt sett er det tusenvis av arbeidsplasser innen de ovennevnte næringene i Gudbrandsdalen, med de positive ringvirkningene dette har for alle andre næringer. Dette gjelder fra Lesja i nord til Lillehammer i sør. Da blir det feil å ensidig å rakke ned på videre utvikling som disse næringene trenger.

Dersom hyttebyggingen stopper opp mister alle snekkere, elektrikere, rørleggere, murere, malere, blikkenslagere, maskinkjørere, lastebilsjåfører og andre som jobber med dette jobbene sine. Alle disse må hele tiden å nye prosjekter å ta tak i. Får de ikke det må de enten flytte eller pendle ut av bygda. Da er det fort gjort at de etablerer seg andre steder og ikke kommer tilbake. Da mister også servicenæringene gradvis sine kunder og får som en følge av det problemer med å klare seg. Dette er det mange eksempler på.

Bygdene blir stadig fattigere på tilbud. Ønsker vi å opprettholde det vi har må vi i hvert fall sørge for å holde sysselsettingen oppe. Jeg har enda ikke sett en eneste som snakker negativt om hyttebygging komme med hva som kan være alternativet, og da tenker jeg på alternativ i form av arbeidsplasser.

I Gausdal raser det nå en debatt om vann- og avløpsledninger til Skeikampen. Bygging av disse er etter mitt syn det viktigste og riktigste kommunen kan gjøre med tanke på næringsutvikling. Kommunens talsperson, Marius Bartnes, uttrykker også at hans oppfatning er at utviklingen på Skeikampen er med å bidra til å holde nede avgiftsnivået, selv om artikkelen i GD muligens kan leses på en annen måte. Mange har forstått at det er de innenbygdsboende som får belastningen. Det er ifølge Bartnes ikke tilfelle, slik jeg leser det. Virkningen er stikk motsatt.

Desto flere hytter i vårt distrikt, desto større omsetning på butikker, serveringssteder og hos andre som driver service. Det blir kjørt flere og bedre skiløyper, mao. et stadig bedre tilbud på alle fronter også for de fastboende. Det gjør det kanskje lettere å få noen av de unge til å flytte tilbake. Vi trenger alle de vi kan få tilbake. De er framtida. Det må være bærekraft i praksis.

Levende bygder trenger aktive folk. Folk trenger arbeid. Hyttebygging bidrar både mens hyttene bygges og gjennom senere bruk og vedlikehold. Det er bærekraft som kan opprettholde Bygde-Norge.

Johan Georg Johnsen, Gausdal, daglig leder Gausdalutbyggerne AS og Hyttedrømmen AS, styreleder Jøra Bygg AS