Gå til sidens hovedinnhold

Hyttekommuner i tenkeboksen

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.


Hytteboomen har satt et sterkt preg på utviklingen i mange kommuner. Utviklingen har vært formidabel. Samtidig med at folketallet synker de fleste steder i Gudbrandsdalen, gjør de mange fritidsinnbyggerne det mulig å si at vi aldri har vært flere enn vi er nå.

Utviklingen vi har bak oss har vært viktig. Samtidig utløser både arealbruken og behovet for ny infrastruktur noen viktige debatter. Flertallet av de spurte i en meningsmåling Sentio Research har gjennomført for GD, mener tempoet i hyttebyggingen må ned. I dette ligger et sterkt signal, først og fremst til kommunepolitikere.

Synkende folketall til tross, vi har aldri vært flere enn vi er nå

I Øyer har de trukket opp ei fjellgrense. Det jobbes med en ny plan for Hafjell, og ordfører Jon Midtmageli (Sp) sier tida for å bygge tradisjonelle fritidsboliger med stor tomt er forbi.

I Gausdal sier ordfører Anette Musdalslien at de må se på hvordan ny hyttebygging bidrar til næringsutvikling. I Ringebu erkjenner Arne Fossmo at det trolig blir en oppbremsing i andre områder enn Kvitfjell, og han vil gjerne diskutere nye planer med nabokommuner.

Kommuner som etter OL i 1994 har utviklet viktige reiselivsdestinasjoner, bør først og fremst være opptatt av hvordan nye hytter kan styrke for eksempel Hafjell og Kvitfjell som reisemål. For et alpinanlegg, er det åpenbart viktig med mer trafikk gjennom en hel skisesong, og at nye hytter ikke utelukkende fører til at køene blir lengre i helger og ferier da trafikken uansett er stor. Det samme vil gjelde for sommeraktiviteter. Dette må politikere med reguleringsmyndighet ha i bakhodet, i møte med utbyggingsinteresser.

Det er mulig å fortsette hyttebyggingen, og det er også riktig å gjøre det. Men det trengs noen prosesser der lokalsamfunnet, naturen og andre næringer sine premisser for utvikling blir sterkere vektlagt.

Er fjellet fullt før det renner over?

Folk i Gudbrandsdalen vil bremse hyttebyggingen