Kommunen ga eieren lov til å bygge på hytta i villreinens leveområde - nå kommer protestene

Eieren vil bygge på 15 kvadratmeter på hytta som brukes rundt 20 dager i året.