Gå til sidens hovedinnhold

Hytter nært byen - til glede for de få

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Det er planer om hyttebygging i områdene ovenfor Birkebeinerstadion. Anne Marie Mathisen fra Rødt stiller i GD spørsmålet om folk i Lillehammer virkelig vil ha et nytt hyttefelt i sitt nærmiljø.

Detteer det sikkert mange meninger om. Standpunkt vil være avhengig av ståsted. Hvis det er kunnskap som skal legges til grunn når politikk utformes, er svaret ikke entydig at man bør si ja. Telemarksforskning har i flere studier analysert «hyttekommunens økonomi». Deres analyser viser at de økonomiske konsekvensene for hyttekommunene som helhet i gjennomsnitt er gunstige, mens kommuneorganisasjonens økonomi i gjennomsnitt går i underskudd. Kort sagt: Privatpersoner som har mye fra før vil tjene ytterligere på det, men kommuneøkonomien taper.

Et sterkere ønske om å avskaffe oppholds prinsippet (tillate å melde flytting til hytta) og økt bruk av eiendomsskatt i typiske hyttekommuner, er uttrykk for at kommuneøkonomien blir presset av hyttebyggingen. Økt bruk av hyttene i årene som kommer, vil derfor forsterke presset på kommuneøkonomien.

En ny fritidsbebyggelse høres ved første øyekast besnærende ut. Det er sikkert fristende for politikere å ta denne ballen og tilsynelatende vise politisk handlekraft i nedgangstider som vi har nå. Men det klinger dårlig i mine ører når vi vet hvor anstrengt kommuneøkonomien i Lillehammer er fra før av. Hovedoppgaven nå er å øke vekstkraften og inntektssiden av budsjettet. Da snakker vi om tiltak som virkelig monner; næringsarealer, infrastruktur, kompetanseklynger og avgiftslettelser til næringslivet. Dette tiltaket (hyttefortetting) er derfor så blodfattig at det neppe får vekstkraften til å bruse kraftig med fjærene.

Ulf Holberg, Lillehammer