Hyttefolket er en del av lokalsamfunnet. Hyttelivet bidrar til aktivitet og skaper omsetning og arbeidsplasser i mange bygder og dalfører i distriktene. Fritidsboligen er et ekstra hjem og en deltidsbolig for mange. Fritidsboligeierne bidrar til lokal verdiskaping gjennom forbruk og dugnadsinnsats. De er ofte gode ambassadører for regionen og bidrar til positiv markedsføring av lokalområdet.

Oppføring av nye fritidsbygg, og spesielt oppussing og påbygg av eksisterende hytter skaper omsetning og arbeid for lokale håndverkere, byggevareutsalg, hytteleverandører og deres underleverandører.

Fritidsboligundersøkelser som er gjennomført av Norsk Turistutvikling i 4 ulike kommuner i Innlandet i 2019–2020 viser at eiere og brukere av fritidsboligene har et gjennomsnittlig årlig forbruk av varer og tjenester samt vedlikehold av fritidsboligen på ca. 118 000 kroner eks. mva. hos det lokale næringslivet. Med nær 31 000 fritidsboliger i Gudbrandsdalen og Ringsaker betyr det at fritidsboligene genererer en omsetning på anslagsvis 3,5 milliarder kroner i dalføret hvert år.

Fritidsboligbrukerne er derfor en stor og viktig kundegruppe for lokalsamfunnet. Det handles inn mat, klær, fritidsutstyr og andre varer. Lokale kafeer, restauranter, frisører, kiropraktorer, alpinsentre, museer, gallerier, badeanlegg, fornøyelsesparker osv. blir besøkt.

Pandemien har ført til at flere tilbringer ekstra tid på fritidsboligen med økt bruk av hjemmekontor. Dette vil antakeligvis vedvare når samfunnet åpnes opp igjen som normalt. Økt bruk av fritidsboligen betyr økt forbruk i fritidsboligregionen, som igjen betyr økt omsetning for lokalt næringsliv og opprettholdelse av arbeidsplasser.

Verdiskapingen kommer lokalbefolkningen til gode, fritidsboligbrukerne bidrar til å opprettholde lokalbutikker og andre tilbud i distriktene. 94 prosent av fritidsboligeierne i Sel kommune sier de benytter seg av lokale matvarebutikker.

Hyttefolk er «deltidsbefolkning» med betydelig interesse for sine hytteomgivelser og sin hyttekommune, og som ønsker å være en del av lokalsamfunnet. Mange fritidsboligeiere er en ressurs for lokalsamfunnene. I en undersøkelse som ble gjennomført av Norsk Turistutvikling for en destinasjon på Østlandet vinteren 2021 oppgir 44 prosent av fritidsboligeierne at de ønsker å delta på dugnader for stier, skiløyper osv. i nærområdet til fritidsboligen. 19 prosent ønsker å delta som frivillige ved arrangementer, og 46 prosent vil delta i «spleis» på konkrete tiltak i hytteregionen. 22 prosent vil delta med styreverv i lokale bedrifter.

Fremtidig utbygging må ta mer hensyn til miljø og klima. I flere utviklingsprosjekter, bl.a. med støtte fra Miljødirektoratet, ønsker man å gjøre naturinngrepene så minimale som mulig og man ser på byggemetoder, materialbruk og avløps- og energiløsninger som er mer klimapositive. Næringen har her muligheter for å komme med løsninger som er viktige for miljøet og for markedet som etterspør mer bærekraftige løsninger.

Kommunene må legge gode planer for hvilke områder som kan bebygges og hvilke områder som skal forbli urørt. Fritidsboligene vil også i fremtiden gi viktig og avgjørende omsetning for lokalt næringsliv, skape og opprettholde arbeidsplasser i distriktene, også med mer bærekraftige løsninger.

Kjell Ove Solbakken, daglig leder, Norsk Turistutvikling
Per Jæger, adm.dir., Boligprodusentenes Forening