I 2017 ble forslaget nedstemt, nå tas kampen opp på ny: – Vi kan ikke gi opp

Ringsaker Senterparti går i bresjen for at kommunen skal opprette et nydyrkingsfond. Forslaget var sist oppe i 2017, men ble den gang nedstemt i kommunestyret.