Det siste året har vi sett flere stygge eksempler på netthets. Både lokalt og nasjonalt.

Selv om netthets har fått stor oppmerksomhet også i 2022, virker det som den negative utviklingen er vanskelig å snu.

Politikere selv kaster seg ut i hete politiske diskusjoner i sosiale medier. Før jul førte deling av en GD-artikkel om vann- og avløpsavdelingen i Lillehammer kommune til krass politisk debatt mellom lokalpolitikere på Facebook.

Politisk debatt er bra, men i sosiale medier er det altfor lett å lire av seg noe vi ikke ville sagt ansikt til ansikt. Både politikere, det offentlige, media og folk flest har ansvar for å sikre ytringsfrihet, men samtidig unngå at den innskrenkes fordi debatten blir for tøff.

Vi trenger uenighet. Vi trenger enda mer debatt, spesielt nå som vi går inn i et nytt valgår. Folk flest trenger at ulike synspunkter kommer fram. Det er viktig at utfordringene våre kommuner står i belyses fra flere sider. Først da kan folk gjøre seg opp en mening selv.

Snart begynner valgkampen og politikerne blir med det mer utsatt igjen. I fjor haglet det med mishagsytringer på Facebook-siden til Rune Støstad etter fylkesårsmøtet i Innlandet Arbeiderparti. Neste gang vi kjenner at det koker i topplokket, så tenk. Kanskje vil kommentaren skade mottakeren, kanskje bidrar den til at andre ikke tør si sin mening eller engasjere seg i politikk.

2023 må bli et år med mer respekt og mindre hat på nett sa FNs høykommissær for menneskerettigheter, Volker Türk, i sin tale før nyttårsaften. Han oppfordrer oss til å tenke på mennesket på den andre siden av skjermen og til å være uenige på en respektfull måte. Råd vi alle må ta med oss inn i 2023.

Les også

Netthets gir ikke makt

Les også

Hat og sjikane skal aldri være greit

Les også

Ja til ytringsfrihet, nei til hets