I Hurdalsplattformen lanserer regjeringen et nytt kulturløft som skal komme hele landet til gode. Folk skal ha tilgang til kunst og kultur uavhengig av hvor de bor. Dette forplikter både regjeringen og kulturinstitusjonene. I hele Norge skal institusjonene sammen med regjeringen sikre et variert kulturtilbud med høy kvalitet, nært folk.

I Oslos mange og flotte museer og kulturinstitusjoner er det de siste årene gjennomført store og nødvendige investeringer på 10-15 milliarder kroner. Nasjonalmuseet og Munch blir internasjonale ikonbygninger på linje med Operaen. Dette bidrar til at hovedstaden er et stadig mer attraktivt besøksmål for både nordmenn og utlendinger, og ikke minst, vi blir enda litt mer stolte av landet vårt. Dette støtter hele landet opp om. Men de fleste nordmenn bor ikke i eller nær Oslo, så nå må hele landet tas i bruk også på kulturfeltet. En gjennomgang av statlige midler på kulturfeltet avslører raskt at Oslo stikker av med mer enn 50% av midlene. Slik kan vi ikke ha det i lys av Hurdalsplattformen.

Det er derfor nå de regionale kulturinstitusjonenes tur til å få økte bevilgninger. Rundt om i landet vårt er de mange store og små museer og kulturinstitusjoner som trenger ressurser for å utvikle tilbudet til publikum, ta vare på kulturarven og skape stolthet for egen region. Skal hele landet tas i bruk må det til store investeringer i regionale institusjoner som skal bli regionens fyrtårn og innbyggernes stolthet. Dette vil skape begeistring blant publikum over hele landet og forståelse for at en ny kulturpolitikk gir resultater.

I Innlandet fylke, som er like stort som Sveits, er det kun ett kunstmuseum, Lillehammer kunstmuseum. Med sine snart hundre år er dette blitt en viktig institusjon for byen. For å fylle rollen som innlandets eneste kunstmuseum er det behov for mer plass, og Snøhetta har laget en skisse til et spennende og spektakulært bygg under Stortorget som dekker behovet og vil øke attraktiviteten til Lillehammer som kulturby.

Munch er allerede en suksess. Besøket er formidabelt og diskusjonen om byggets utseende og kvaliteter bidrar til økt oppmerksomhet. Neste år åpner Nasjonalmuseet, og det styrker kunstprofilen til Oslo og Norge. Dette kan også Innlandet dra fordel av gjennom Kunsthall Innlandet som et samlingssted for kunstnere med tilknytning til regionen, store internasjonale utstillinger og et attraktivt bygg. Innlandet har mange flotte kunstnere og et kunstinteressert publikum som fortjener et større kunstmuseum. Mange store og små byer har kunstmuseer som sin største attraktivitet, og i Lillehammer er kunstmuseet ved byens stortorg et gunstig utgangspunkt med sitt ikoniske bygg fra OL-94.

Dette er nettopp et slikt prosjekt som kan passe inn i regjeringens nye kulturpolitikk og være et symbol på hva et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet i både regjering og fylket kan bety for folk flest

I 2027 er Lillehammer by 200 år. Målet må være at byen har fått et nytt kulturbygg, Kunsthall Innlandet. Dette er nettopp et slikt prosjekt som kan passe inn i regjeringens nye kulturpolitikk og være et symbol på hva et samarbeid mellom Arbeiderpartiet og Senterpartiet i både regjering og fylket kan bety for folk flest. Regjeringen lover at det etter åtte år med økte forskjeller og sentralisering skal satses i regionene, og det må være noe vanlige folk i distriktene merker. Her kan fylke og regjering virkelig spille på samme lag.

Gode prosjekter må fremmes som gir hele landets befolkning store opplevelser nær der de bor og ikke minst skaper begeistring for å være en del av distrikts-Norge. Dette vil også bidra til bo- og besøkslyst, viktige forutsetninger for bærekraftige regioner.

Audun Eckhoff og Jostein Skurdal, nåværende og tidligere direktør Stiftelsen Lillehammer museum