I distriktene kjører selv De Grønne bil

- Både buss og bil trenger veier av en kvalitet som ikke ødelegger mennesker og kjøretøy, skriver Karina Ødegård (MDG).

- Både buss og bil trenger veier av en kvalitet som ikke ødelegger mennesker og kjøretøy, skriver Karina Ødegård (MDG). Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel
DEL

leserinnlegg 
Det sies mye om De Grønne. Én av påstandene er at de er motstandere av bil, og at de tror at bompenger er en saliggjørende måte å «straffe» bilistene på. Verden ville vært enkel å forholde seg til om det var slik. Men tvert imot ville det vært billigere med bil i distriktene med De Grønne i posisjon. 

Rett nok har Miljøpartiet De Grønne markert seg i Oslo med en politikk for å begrense bilbruk. Det er to grunner til denne politikken. For det første har det vært – og tidvis er det fremdeles – problemer med dårlig luftkvalitet i Oslo. Bilbruk står for en stor andel av bidraget til denne dårlige luftkvaliteten. For det andre viser det seg at når byen planlegges for optimal fremkommelighet med bil, så mister byen plassen til dem som byen burde vært laget for: menneskene som bor der. Dette er altså primært et byproblem. Og det er forskjell på by og distrikt.

I distriktene tenker derfor De Grønne annerledes når det gjelder bil. For det første har vi ikke det samme problemet med dårlig luftkvalitet, kanskje med unntak av dårlige perioder i Mjøsområdet. For det andre er de fleste bomstasjoner i distriktene finansiering for utbygging av vei, og er aldri ment å være brukt som trafikkreduserende virkemiddel.

Miljøpartiet De Grønne ønsker i større grad å stimulere til kollektive løsninger for transport i og mellom byer og for så vidt også i distriktene. I Innlandet betyr det i stor grad bruk av tog og buss. I desember fikk vi gjennomslag i fylkestinget i Oppland for å utrede en mer fleksibel transportordning basert på «HentMeg», og Vestre-Toten ønsker å være testkommune. Når det gjelder penger til vei ønsker vi primært at disse brukes på vedlikehold og trafikksikring. Det er også satt av betydelige summer til veivedlikehold i våre alternative budsjetter. Dette er fordi vi vet at bilen er viktig i distriktene, og både buss og bil trenger veier av en kvalitet som ikke ødelegger mennesker og kjøretøy. Mindre utbygging av firefelts transporttraseer ville likevel medført at bilistene ville kommet billigere ut med De Grønnes politikk. Bilistene ville med andre ord betalt mindre i bompenger i distriktene med De Grønne i posisjon.

Absurd tenker du? Nei. Det er ikke det. Det har seg nemlig slik at i distriktene kjører selv De Grønne bil. De har kanskje valgt en bil som bruker litt mindre drivstoff per mil og de kjører den kanskje litt mindre når de kan velge den bort. Og samkjøring ses på som en fin ting. Men det er like fullt en bil, som trenger vei å kjøre på. Og de er glade i bilen sin, slik de er glade i folk og miljø.

I distriktene trenger Norge bilen. Det skjønner også Miljøpartiet De Grønne.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags