I fire år har prestisje vært viktigere enn politi og rettssikkerhet

Av

Jostein Hernæs

Kommentator i GD