I fire av fem privatbiler satt sjåføren alene

Det store flertallet at folk som kjører privatbil til og fra jobb eller ærend, reiser alene. En uhøytidlig GD-undersøkelse viser at det er tilfelle også i Lillehammer.