– I hele Innlandet er vi på vakt

I Rosten i Sel står veggrøftene og fjellskjæringene fulle av is etter ekstremværet i vinter.