Gå til sidens hovedinnhold

I krisetid er kulturskolen enda viktigere for barn og unge

Kronikk Dette er en kronikk, skrevet av en ekstern bidragsyter. Kronikken gir uttrykk for skribentens holdninger.


Norsk kulturskoleråd vet at kulturskolen utgjør en forskjell for mange barn og unge – også under en pandemi. Kulturskolerådet håper derfor at kommunene tar kunnskapsministerens oppfordringer til følge, og opprettholder dagens aktivitetstilbud for barn og unge – inkludert kulturskolen – også i 2021.

De kommunale kulturskolene måtte i mars nærmest over natta gå i digital- og fjernundervisningsmodus – uten å ha trent på det. Det har vært bratte læringskurver, prøving og feiling, men ikke minst: En fabelaktig ildsjelholdning og en ditto omtanke for elevene, slik at de fortsatt skulle få et viktig undervisningstilbud.

Regjeringen har de senere årene løftet kulturskolen på ulikt vis, også som et resultat av en langvarig, positiv dialog med Norsk kulturskoleråd, bl.a. med utgangspunkt i arbeidet med den kommende stortingsmeldingen om barne- og ungdomskultur. En styrket kulturskole for fremtiden skal være et viktig element i meldingen.

Det er en økende anerkjennelse av hvor viktig estetiske læringsprosesser er, både for læring og det som gir en dypere mening i menneskers liv. Fagfornyelsen tar dette inn i skolen der det heter at det skal være estetiske læringsprosesser i alle fag. For å få dette til må all kompetanse som finnes i kommunene benyttes i sammenheng.

I prosessene som står foran oss, er det viktig å vite hva som ligger i begrepet estetiske læringsprosesser. Norsk kulturskoleråd vil derfor invitere til en tankesmie, som skal være et bredt forum for debatt omkring estetiske læringsprosesser. Dette interessefellesskapet skal bygge kunnskap og gi ideer og muligheter for å satse i lag.

Et viktig oppspill til dette arbeidet ligger i Kunnskapsdepartementet tildelingsbrev til Utdanningsdirektoratet (Udir). Her er Norsk kulturskoleråd invitert til å bidra. Dette understreker igjen at kulturskolen har fått en tydelig plass i opplæringsløpet.

Koronapandemien har vist at det vil være svært viktig å skaffe et godt kunnskapsgrunnlag for hvordan kulturskolene har håndtert de ulike digitale utfordringene som har oppstått i koronatiden. Derfor skal Telemarksforsking nå undersøke kulturskolenes bruk av digitale verktøy under pandemien. Det skjer på oppdrag fra Norsk kulturskoleråd. Når dette arbeidet er gjennomført får vi en dokumentasjon på den innovasjonen og de digitale grepene kommunene og kulturskolene har gjort siden pandemien traff oss i mars 2020.

Norsk kulturskoleråd vet at kulturskolen utgjør en forskjell for barn og unge. Derfor har det vært godt å se den omfattende innsatsen som er gjort for å holde tilbudet i gang. For en del elever er kulturskoletilbudet endog den eneste aktiviteten som gir dem sosial omgang med andre enn egen familie. Det er derfor avgjørende at kommunene nå greier å holde også det fysiske kulturskoletilbudet åpent. Spesielt viktig er dette med tanke på sårbare grupper og enkeltelever.

Kommunene står i krevende arbeid. Tøffe og nødvendige prioriteringer må tas. Naturlig nok vil det også innebære prioriteringer knyttet til de kommunale kulturskolene. I denne situasjonen vil det være nødvendig og viktig å kunne skille mellom en ordinær budsjettsituasjon og en situasjon som akkurat nå er sterkt påvirket av koronapandemien.

Morten Christiansen, direktør i Norsk kulturskoleråd