Ringsaklistas gruppeleder, Ole Berg fra Brøttum, trakk i onsdag 5. september opp det røde kortet for planene om et framtidig handelshus i Sjusjølia på veg inn til Natrudstilen. Lett sarkastisk viste han til at en utbygger ikke kan overta reguleringsansvaret for Ringsaker kommune selv om man har lagt til rette for 300 hyttetomter.

Men se om han ikke også uoffisielt målbar holdningen til Aps ordfører Anita Ihle Steen. Ringsaker Almenning og allmenningens ubestridte sjef, Mathias Neraasen, fikk i går et enstemmig ja til å legge ut 94 nye tomter på et areal på 242 dekar. Den samme Neraasen har lansert planer for et kjøpesenter i Sjusjølia ved innkjøringen til Natrudstilen. Innspillet er forankret i en pågående planprosess. I god ordførertradisjon stiller Steen seg åpen for alle legitime innspill.

Ordføreren lot seg likevel rive med etter Ole Bergs tydelige røde kort. «Tror jeg sa noe av det samme», repliserte Steen i sin formalredegjørelse. Dagens planstatus markerer at Sjusjøen er og skal være sentrum for Ringsakerfjellet. Områder for ny handels- og næringsstatus er definert på Sjusjøen til om- rådet ved det fordums storhotellet.

Dermed gjenstår samme prosess
som i Lillehammer. Reguleringsmessig har politikerne sagt sitt for sentrumsvekst. Private initiativ må vise handling. Ved unnfallenhet vil folkevalgte over tid måtte vurdere andre løsninger.

Et kjøpesenter ved et kryss i Sjusjølia framstår som et klart brudd med all vedtatt tenkning i Ringsaker. Gårsdagens lille runde befester posisjonen. Men det er neppe nok til å påvirke nappetakene som for tida pågår om satsingen på fjellet.