* Det gir gjenlyd når en tidligere populær ordfører melder seg på banen igjen. «Comeback Olav» er kanskje ikke akkurat Gausdals svar på Comeback Kid, men evnen til å trekke raskt i kampen om velgernes gunst, vil i alle fall bli testet på ny. Valget i Gausdal 12. september neste år har avgjort fått en spenning ved seg som kan berike debatten om bygdas videre utvikling.

* Det er slutt på direkte ordførervalg neste år. Skal Olstad på ny utstyres med kjede, må det bli fordi Venstre gjør tidenes valg og oppnår styringsflertall sammen med andre partier. Ap og SV i særlig grad.

* Værskei-kameratene fra 2007 halter i samarbeidet. Plattformen for politisk virke og satsing ligger der. Men Senterpartiets interne rot vil gi stor uvisshet om partiets skjebne som maktparti i Gausdal. Partiet er overlatt til seg selv etter tumultene på kammerset i vinter. Langt på veg har Sp-ordfører Mona Nicolaysen nærmet seg ordførerkollega Mari Botteruds situasjon, en forvitret politisk plattform å styre på grunnlag av.

* Uten et samstemt og offensivt parti med seg har Nicolaysen - som hun i realiteten også er på kollisjonskurs med i viktige saker - små muligheter til å få utrettet annet i sitt siste ordførerår enn å unngå uhemmet pengebruk. Fylkesmann Kristin Hille Valla har advart gausdølene og oppfordret til strammere økonomistyring.

* Deler av Gausdal Sp har nærmet seg Bygdalista i forståelse for hva kommunedrift skal handle om. Derfor er det ikke gitt at Ap/SV/V får støtte fra Sp ved valget neste år. Dette kan gi tydeligere skillelinjer i Gausdal. Der særlig Høyre vil bli utfordret på å ikke havne på kurs for en sementerende utvikling i Gausdal.

* Kan Olstad på ny bli ordfører i Gausdal? Det er langt fram. Øyeblikkets begeistring for en spennende politisk overgang skal veksles inn med en velgerkurs som avgjort ikke er forutsigbar. Men i den grad overgangen innebærer økt press på hva Sp skal stå for i bygda, og økt press på hva som er alternative hovedlinjer i Gausdal, så kan Jan Tofts frieri og politiske partnerskap med Olstad være bidrag til avklaring.

LES OGSÅ: Gammel ordfører i nytt parti