Likevel bør både statsråden og hans rådgivere vurdere når det i det hele tatt kan være et passende tidspunkt å uttrykke tydelige og forpliktende ambisjoner på vegne av primærnæringen.

Mandagens nettmøte med Brekk vitner først og fremst om et meget stort engasjement blant GDs lesere - i hele distriktet. Også fra andre kanter av landet kom det spørsmål. Pågangen ble langt større enn det Brekk kunne håndtere. Desto viktigere er det at debatt og engasjement blir ført videre. Ikke minst i forhold til det igangsatte arbeidet med ny stortingsmelding for landbruket.

Ap-SV-Sp-regjeringen sørget for å vanne ut løfter og ambisjoner overfor jordbruket i den andre Soria Moria-erklæringen, sammenliknet med den første. Dette viser at næringen, bøndene og bygder som er avhengig av et vitalt jordbruk, ikke skal ha all verdens håp om inntektsløft i årets forhandlinger. Tvert imot, en næring med utøvere som tjener litt over det halve av hva andre sammenliknbare årsverk gir, har fra både Ap- og Sp-hold blitt møtt med beskjed om å vise moderasjon.

Nettmøtet handlet om forventninger til at regjeringen skal bety noe. En forskjell fra tidligere års oppgjør. Kall det gjerne en bekreftelse på at en rødgrønn regjering skal utføre noe på vegne av en næring som setter spor i historien. Et offensivt spor. Ikke et avviklingsspor.

Regjeringen skal i gang med de femte jordbruksforhandlingene. Det kan bli tre oppgjør til. Om regjeringen holder. Hva skal være det historiske minnet om åtte rødgrønne oppgjør? Utvikling - og samtidig en avvikling?

Statsråd Brekk er forsiktig. Fordi han må være det. Det er slitsomt nok med en partileder som erter på seg storebror i regjeringen i helsedebatter. Jordbruket er på sin side helt avhengig av hva Statsministerens kontor og Stoltenberg selv aksepterer. Derfor er grasrota i Ap langt viktigere for bøndene enn alt annet. Mandagens nettmøte viser at det er behov for mange slags former for lokale debatter. Også for jordbruket i forhold til fagbevegelsen.

Hallvard Grotli, politisk redaktør i GD

Er du enig med GDs politiske redaktør?