Kjersti Stensengs inntreden som ny leder i Oppland Arbeiderparti er historien om en lederbygging vi sjelden ser i Oppland. Innvalgt i Sør-Fron kommunestyre i 2007, samtidig rett inn i formannskapet. Året etter følger vi Kjersti Stenseng inn i fylkesstyret i egenskap av leder i Aps kvinnenettverk. Nettopp dette steget var viktig, da ble hun en del av nettverket til kvinnelederen i Det norske Arbeiderparti - Anniken Huitfeldt. Huitfeldt ble siden kulturstatsråd - og med et ledig halvår som politisk rådgiver ble Stenseng kallet.

Innad i Arbeiderpartiet vet alle hva det betyr å kunne være fylkesleder kombinert med en rikspolitisk posisjon. Kjersti Stenseng har nå de fleste forutsetninger på sin side for å kunne utvikle seg til et spennende rikspolitisk navn.

Stensengs kandidatur kommer raskere enn det de fleste trodde. Da fylkesleder Solveig Rindhølen varslet sin fratreden satte Ap-lag på Vest-Oppland i gang med å finne en mulig etterfølger. Partiet skal alltid velge sin beste og mest aktuelle leder, som ofte har vist seg å komme fra ulike deler av fylket etter en slags turnus. Men ikke nå. Partiet vet selv best hva fravær av kandidater skyldes.

Stensengs raske opprykk kan på sin side legge grunnlaget for at nettopp Solveig Rindhølen kommer på banen som Audun Trons etterfølger som listetopp ved neste års fylkestingsvalg. I alle fall som en andrekandidat. Selv innad i Oppland Ap vil det være stemning for hennes steg helt til topps. Utsiktene til å møte neste års valgkamp med Stenseng/Rindhølen vil friste mange.

Kjersti Stenseng har ikke løpt ned «talerstoler» med sterke og profilerte meninger. Politisk er hun mer ubeskrevet enn det mange er i slike situasjoner. På fylkesårsmøtet for to år siden var hun helt taus. Derfor vil det knytte seg interesse til hva slags profil og hvilke saker hun i særlig grad vil fronte. Den muligheten får hun nå til fulle.

Av Hallvard Grotli

politisk redaktør i GD