Fylkesordfører Audun Tron etterlot i går ingen tvil: Teater Innlandet er like viktig i en generell innlandstenkning som prosjektet er det for styrking av sceniske miljøer i Oppland og Hedmark.

Tron gjentok sin refs av dagens ledelse av Hedmark Teater for utidig og uprofesjonell opptreden i en prosess styrt av begge fylkeskommuner. Han har med dette nullstilt Hedmark Teaters stemme, nærmest som å frata dette teaters meningsplattform. I toneangivende kretser i Hedmark Ap har man forståelse for Trons maktdemonstrasjon.

Hensikten med en slik øvelse fra Opplandstingets flertall - og som sikkert også mindretallet slutter seg til - er å sikre maksimal handlefrihet når et nytt teaterstyre skal bygge det nye selskapet «Teater Innlandet AS». Med vedtak fra Hedmark fylkesting mandag er det klart for å starte arbeidet med å få et styre på plass.

Teater Innlandet skal alldeles ikke bli en arena for lokale mjøskamper. Det ligger premisser om sceniske produksjon ved et hovedsete i Hamar og i miljøer utenfor – en halvpart på hver. Begge eiere vil gjøre klokt i å rekruttere en tungt forankret styreleder utenfra begge fylker, med forankring både i as-arbeid og kulturpolitikk. Dette vil styrke legitimitet og gjennomføringsevne.

Teaterselskapet lander selvsagt i vektskåla for et fortsatt innlandssamarbeid. Tron har personlig investert mye politisk kapital i dette, i en omforent ånd med Ap-leder Reidar Åsgård i Hedmark. Teaterprosjektet vil dempe stressfaktorer på andre arenaer og vil - med suksess - gi læring for hvordan nye fellesprosjekter kan komme på plass.

Fylkestinget i Oppland har markert vilje til å satse ekstra millioner til kultursektoren. Dette er et viktig signal - som forplikter i fortsettelsen. Det bør en varslet melding om videre scenesatsing bekrefte og utdype.

Av Hallvard Grotli

politisk redaktør i GD