Torbjørn Egners kjære tante Sofie, for anledningen i daglig leder Torunn Vigrestads skikkelse, dannet inspirasjonen da døgnenheten på Lillehammer i DPS Lillehammer i går fikk sin etterlengtede åpning. Sanger i Biristrand korforening som Vigrestad er, framførte hun egenprodusert Sofietekst om alt det de skal klare, de 20 nye medarbeiderne. Ambisjonene er på plass - ja, vi kan! Som i første omgang kommer en døgnenhet med ni plasser til gode. Flotte lokaliteter og en trimmet stab gir grunn til optimisme for de paisenter som trenger og får tilbud om behandling.

Dermed er DPS Lillehammer komplett med døgnenhet - voksen - og poliklinikk - barn, unge og voksne - både i Lillehammer og på Otta, samt et alderspsykiatrisk døgntilbud på Kløverhagen i Ringebu - så lenge det varer.

Faglig kompetanse og antall døgnsenger er dermed styrket i DPS Lillehammer. Lokalsykehusfunksjonen innen psykiatri er på plass i Lillehammer. Dette er et viktig trinn mellom de tilbud som gis lokalt i kommunene og sentralsykehuset på Reinsvoll, attpåtil med koblingsmuligheter til somatikken ved Lillehammer sykehus.

Gleden er dermed berettiget stor. Samtidig har også denne gladhistorien et men. Stort eller lite? Framtidas tilbud ved Kløverhagen og Bredebygden avgjør svaret. Sykehuset Innlandet har sagt opp avtalen med Kløverhagen. Til manges frustrasjon og undring. For når er en aldersdement pasient døgnpasient i et helseforetak i forhold til pensjonær ved kommunalt drevet dementavdeling?

Og etter hvert som 18 døgnplasser tas i bruk i Lillehammer kuttes plasser ved Bredebygden. Kanskje ned til 12, 30 i alt, fra i dag det dobbelte. Er dette uttrykk for et svekket tilbud i norddalen? Bør Sel kommune bli bekymret, eller åpner det for styrket kommunalt tilbud knyttet til de tilbud også Sel gir på Bredebygden?