Ordfører Synnøve Brenden Klemetrud i Lillehammer er ingen nybegynner i sin posisjon. Tvert imot. Få har gått en slik politikerskole som henne. Attpåtil har hun oppnådd å få oppsiktsvekkende gode målinger fra velgerne i Lillehammer. Hun burde være en erfaren og trygg utøver i sin ordførergjerning. I gårsdagens formannskap demonstrerte hun at tryggheten har tatt overhånd. Hun utøvde et lederskap det heldigvis er svært sjelden å oppleve i politiske fora. Med en sammenblanding av roller og rå overkjøring av politiske motstandere i formannskapet.

Det er ikke vanskelig å kjøre en vaklete opposisjon til veggs. Når Høyres gruppeleder Eivind Falk nok en gang demonstrerer politisk umodenhet, denne gang ved å berette om en pubertetspreget Sydentur som 17-årig turist i en debatt om kommunens økonomi, gjør han seg selv og sitt parti til en parentes i byens seriøse debatt. Noen i hans parti må ta affære, ellers blir dette bare mer og mer pinlig for et parti mange av oss har forventet skulle innta rollen som en utfordrende, politisk motkraft. Den rollen er det bare ene og alene Frps Henning Johannesen som tar tak i.

En tannløs og forvirret opposisjon gjør det likevel desto mer tydelig når ordføreren, etter å ha satt strek og avvist et fornyet talerønske fra Turid Thomassen (Rødt), selv går i manesjen i en sammenblanding av roller en ordfører ikke skal utøve: Politisk i budskap, polemisk i debattform, sarkastisk overfor kolleger i formannskapet - alt mens øvrige medlemmer i møtet er avskåret fra å delta i en debatt hun selv tar tak i og har satt strek for. Lett blandet med praktiske opplysninger.

Ordføreren håpet medlemmene ved neste korsveg vil forholde seg til politiske budskap, praktiske løsninger og ikke fraser. Har hun selv monopol på hva politikk handler om? Hun må gjerne utfordre. Men ikke etter å avskjære andre fra debatten. Jeg ventet på krav om ny debatt, eventuelt protokolltilførsel. Tausheten runget.

Klemetrud ble kvitt Ragnar Nordgreen. Noen i partiet trodde problemet var løst. Det er det åpenbart ikke. En lederkultur innad i Lillehammer Ap i nærheten av det vi opplevde i går forteller om overkjøring, passivisering og dominans; hersketeknikker som ikke fremmer vitalitet og kreativitet, for eksempel for å løse et urovekkende sykefravær og for dårlig økonomistyring og ditto rapportering.