16,8 prosent er en oppslutning som minner om partiets glansperiode tidlig og midt på 1980-tallet. Ikke bare gjør dagens måling Høyre til vinner, slik GDs måling i februar også var. Vi må fem år tilbake i tid for å finne et Høyre-resultat med så liten forskjell i oppslutning sammenliknet med Fremskrittspartiet.

Høyre sikrer seg følgelig med to posisjoneringer; et soleklart mandat fra Oppland og likeverdighet med brysomme Frp. I en gitt situasjon kan Frp-velgere komme til å hoppe over til Høyre dersom velgerne oppfatter Høyre som et tydelig alternativ til sittende regjering. Også i dagens måling spør vi etter politisk valg knyttet til stortingsvalg. Neste år er det kommune- og fylkestingsvalg. Høyre oppnådde 10,0 prosent i 2007. Forventningene vil klart øke om å styrke egne posisjoner.

Frp oppnår også en oppslutning som varsler framgang i neste år fylkestingsvalg. Mer enn hver tredje velger i Oppland går til Frp/H. I mange år er det hver fjerde velger som har valgt slik. Ap og SV kan komme til å trenge støtte fra flere enn KrF for å sikre posisjonene i Opplandspolitikken. Målingens bakgrunnstall viser lojaliteten over for partiene sammenliknet med fjorårets stemmegivning. Høyre står sterkest.

Målingens klare taper er Arbeiderpartiet. Partiet taper noen velgere til Frp. Likevel er det uvisshet blant egne velgere som er mest iøynefallende. Nær hver fjerde Ap-velger fra i fjor sitter nå på gjerdet. Uvissheten over eget partis opptreden og profil blir en utfordring å takle for Aps ledelse. Også i Oppland.

Senterpartiet får i målingen et resultat som bekrefter en mangeårig oppslutning som et 10-12-prosentparti. Partiets velgere skaper hodebry for partiet sentralt og lokalt ettersom velgerovergangene siden 2009-valget viser spor av både Frp, H, Venstre, Ap og SV - flest til Høyre. I hvilken retning skal Sp godblunke?

Øvrige partier - SV, KrF og Venstre - framstår med en stabil og lav oppslutning. Noen tiendedeler fram fra februar kan likevel tas som et trøstens signal der de strever med bunnoteringer. Venstre er i målingen partiet uten fast grunn under egen kjøl. Det er flere V-velgere fra i fjor som setter seg på gjerdet enn antall V-velgere som fortsatt vedkjenner seg et Venstre-valg. Jeg kan ikke huske at noe parti noen gang tidligere har hatt et slikt utgangspunkt i Oppland.