* Om lag 75 prosent av pasientenes behov for sykehustjenester i Hedmark og Oppland blir utmerket tatt hånd om i dagens sykehus. Er dette uttrykk for et brukbart sykehustilbud? Eller bør ambisjonen være minst 90 prosent?

* Har vi - Helse Sør-Øst - i så fall for hånden om lag 10 milliarder kroner til å bygge et nytt «storsykehus» på Rudshøgda for å ta hånd om denne tilleggsbehandlingen fra dagens nivå? Kan vi med langt mindre beløp likevel øke og styrke behandlingen til langt på veg samme nivå, men da knyttet til sykehusene i Elverum og i Oppland?

* Sykehusdebatter er interessante øvelser. Ikke minst når det gjelder rokkering av posisjoner. Fra GDs side har vi i år etter år skrevet om hvor lite aktuelt det er med et nytt somatisk sykehus på Sanderud. Ikke fordi at det ikke er er kjekt med nye sykehus. Men pengene er ikke til stede. Faget er i utvikling. Senger er det nok av. Tilbud likeså. Men bare på feil sted for Hamarregionen - på øvrige sykehus.

* Endelig har det gått opp for regionen at Sanderudsykehuset ikke kommer. Hva er da ny slagplan? Jo, innlandet trenger kun det beste, alle er opptatt av kvalitet, reiseavstander betyr intet når det står om liv.

* Så sant, så sant. Kvalitet er viktig, avstander er viktig og uviktig på samme tid. Og siden det ikke er viktig, angivelig særlig for Hamarregionen, hvorfor ikke da reise de tre-fire milene i Mjøsområdet som for noen likevel er uoverstigelige mil?

* Det er underkommunisert - også fra Sykehuset Innlandet - at innlandets selvdekningsgrad kan økes langt på veg til ambisjonen fra Helse Sør-Øst (85-90 prosent) uten et framtidig sykehus på Sanderud, uten et såkalt storsykehus. Derfor er det en spennende øvelse å registrere Reidar Åsgårds og Sylvia Brustads knipetangargumentasjon for å erstatte et posisjoneringsmessig tapt prosjekt på Sanderud med en ubegripelig kostbar regning. Og før noen om ca. ti år er parat til å bruke ti milliarder kroner har forutsetningene gjerne endret seg like mye som de ti årene vi nå har bak oss.

* Helgens politiske møter vil vise at mange er seg selv nærmest. Også Gjøvik, Elverum og Lillehammer. Forskjellen i forhold til storsykehuset er at de tre første både har faglige og økonomiske argumenter på sin side. For passivt? Kanskje, men ti milliarder er ufattelig mye penger for å imøtekomme en regionalt tapt sak i Hamar-området.

@By-line:Hallvard Grotli

politisk redaktør

hallvard.grotli@gd.no