Opplandsvelgerne er til å kjenne igjen. Når alvoret preger oppmerksomhet og debatter er det åpenbart en del som taler for at det er best slik det har vært før. Så spørs det om hva slags alvor som vil prege tida fram til 14. september. Om feststemning og krav om billigere drivstoff, alkohol og tobakk fortsatt skal være kriteriet for en rettferdig utvikling i samfunnet. Eller om det kan være like viktig å sørge for ressurser og trygghet for slikt som arbeidsplasser, velferd og utdanning.

Det er som med maten, som med importerte klær, som med spriten og bensinen; alt sammen koster betydelig mindre i forhold til tidligere, målt opp mot timelønn og arbeidsinnsats. Dersom Ola og Kari oppfatter dette poenget fram til neste høst enda mer markert enn i dag, kan «normalen» i enda større grad kunne få fotfeste.

Dagens måling blir slik sett en bekreftelse på profilmålingen NRK gjennomførte for noen uker siden for Frps velgere. I betydelig grad mente svært mange Frp-velgere da noe ganske annet enn det Frp selv flagger i programforslag og praktisk politikk. Dette er et uttrykk for oppblåste Frp-tall som står svært utsatt til når valgdagen kommer.

Arbeiderpartiet fester et solid grep og får fornyet håp om fortsatt fire representanter. Det er likevel interessant å registrere at partiet ikke har inne sine fire selv med gjentakelse av 05-valget. Dette viser hvor viktig det er hvordan oppslutningen fordeler seg på øvrige partier. Målingen er samtidig en påminnelse om at Frp ikke kan være sikker på mer enn ett mandat. Samt at Sp og særlig Høyre ikke tåler store skrell før det blir mandattap.

SV yppet seg i forrige måling, men er fort nede på gammelt nivå - og knapt det. Både SV, Venstre og KrF oppnår så liten oppslutning at det heller ikke er realistisk å håpe på utjevningsmandat. Til det er velgerresponsen for dårlig. Hver tiende SV-velger fra 2005 signaliserer overgang til Ap i dagens måling. Nesten hver tiende Frp-velger gjør det samme overfor Høyre.

For øvrig er det et iøynefallende trekk hvordan partienes velgere plasserer seg på gjerdet. Særlig for SV, men også for Sp. Det betyr stemmereserver som ikke er tapt. Noe som nettopp Ap tjener på i dagens måling. Partiets kraftigste vekst kommer fra egne 2005-velgere som fram til nå har vært i tvil.